Rýchlotest Tráviaca sústava (3in1)

Samodiagnostický test na detekciu krvi v stolici

Rýchlotest Tráviaca sústava (3in1)

Rýchlotest na diagnostiku voľným okom nezistiteľných krvácaní objavujúcich sa v stolici, ktoré môžu signalizovať anomálie tráviaceho systému.

Aké sú výhody tohto testu?

 • jednoduché a diskrétne použitie u Vás doma

 • spoľahlivý výsledok zo vzoriek stolice 3 dní,

 • presnosť 93%,

 • pred vykonaním testu nie je potrebné dodržiavať žiadne diéty

Objednajte si Test Tráviaca sústava a otestujte sa pohodlne u Vás doma! Nezabudnite, čím skôr sa odhalia prípadné ochorenia, tým skôr sa môžu zmierniť nepríjemné symptómy a tým väčšia
je pravdepodobnosť, že sa nevytvoria vážnejšie komplikácie!

Test sa dá zaobstarať v lekárňach, prosíme Vás, aby ste hľadali na nižšie uvedený kód:

ADC Kód: BFD3A3D6-1107-416B-B43B-17A78D0F6781
SUKL Kód: P94675

Rýchlotest Tráviaca sústava podrobnejšie

Na čo slúži test?

Na diagnostiku voľným okom nezistiteľných krvácaní objavujúcich sa v stolici. Keďže symptómy nie sú viditeľné
je dôležité presvedčiť sa pomocou Rýchlotestu Tráviaca sústava, že Váš tráviaci trakt je zdravý. Test Tráviaca sústava by sa mal vykonávať aspoň raz ročne od dosiahnutého 45 roku života, aby ste sa presvedčili o celistvosti prívodného kanálu, alebo aby ste si v čase obrátili k lekárovi kvôli uchovaniu Vášho zdravia.

Rýchlotest môže signalizovať rôzne ochorenia tráviaceho systému, napr. vredy, polypy, kolitída, trhliny konečníka, rakovinu hrubého čreva alebo krvácanie ústnej dutiny.

Rýchlotest je imunologickým testom vyvinutý na samodiagnostiku krvi v stolici. Vykonanie testu nevyžaduje žiadnu špeciálnu diétnu predprípravu. Pre zaručenie spoľahlivého výsledku a zistenie pravdepodobnosti prerušovaného krvácania sa zber vzorky stolice vykonáva počas 3 nasledujúcich dní.

Aké sú výhody testu?

 • jednoduché použitie

 • diskrétnosť

 • testovať sa môžete u seba doma

 • spoľahlivý výsledok zo vzoriek stolice 3 dní,

 • presnosť 93%,

 • pred vykonaním testu nie je potrebné dodržiavanie žiadnej diéty

Objednajte si Test Tráviaca sústava a otestujte sa pohodlne u Vás doma! Nezabudnite, čím skôr sa odhalia prípadné ochorenia, tým skôr sa môžu zmierniť nepríjemné symptómy a tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa nevytvoria vážnejšie komplikácie!

Rýchlotest Tráviaca sústava si môžete zakúpiť na našej internetovej stránke, v lekárňach alebo
v bioobchodoch.

Komu odporúčame vykonať tento test?

 • každému nad 40-50 rokov,

 • osobám s problémami tráviacej sústavy (napr. zápcha, hnačka, nadúvanie),

 • osobám, ktorých trápia opakujúce sa bolesti brucha a majú časté kŕče brucha,

 • osobám so zmenením správaním čriev,

 • osobám, ktoré zaznamenali neopodstatnenú stratu hmotnosti,

 • fajčiarom,

 • osobám pravidelne konzumujúcim alkoholické nápoje,

 • osobám, v rodine ktorých sa už vyskytla rakovina hrubého čreva alebo žalúdka.

Aké ochorenia môže signalizovať krvavá stolica?

 • rakovina hrubého čreva

 • žalúdočný vred, dvanástnikový vred

 • žalúdočný katar

 • polyp hrubého čreva

 • vredová kolitída (colitis ulcerosa)

 • trhliny konečníka

 • zlatá žila

 • Crohnova choroba

Čo obsahuje test?

Balenie obsahuje materiál potrebný na uskutočnenie testu:Rýchlotest Tráviaca sústava obsah balenia

Zalepené hliníkové vrecko 1 ks, obsahujúce:

 • 1 testovaciu kazetu

 • 1 vrecko s vysušovadlom

V balení sa nachádza ešte:

 • papierové pásiky na odber vzorky stolice 3 x (na 3 dní)

 • 1 ks striekačka s 2 ml extrakčného roztoku v ochrannom umelohmotnom obale

 • 1 ks návod na použitie

Rýchlotest Tráviaca sústava má kvalifikáciu CE!

Ochranné vrecko otvorte a test vykonajte len vtedy, ak ste počas 3 za sebou nasledujúcich dní vykonali odber vzorky zo stolice. Vrecko s vysušovadlom nie je určené na použitie, nemá sa otvárať.

Postup

Pred uskutočnením testu je potrebné odobrať vzorky stolice podľa uvedeného návodu:

Zber vzorky

Prvý deň

 1. Umyte si ruky mydlom a opláchnite ich čistou vodou.

 2. Stolicu odoberte použitím špeciálneho papierového pásika priloženého v balení. Každý deň použite iba jeden.

 3. Odskrutkujte vrchnák striekačky a vsuňte paličku na odber vzorky do 3 rôznych miest v stolici, cca. 2 cm hlboko.

 4. Vráťte paličku so vzorkou stolice späť do vnútra striekačky s extrakčným roztokom a pevne ju uzatvorte
  a poriadne ňou zatraste.

 5. Vráťte striekačku späť do plastového obalu a odložte ju do chladničky až kým nezopakujete ďalší odber. Odstráňte papierovú pásku na zber vzorky a spláchnite ju do záchodu.

Druhý deň

Zopakujte kroky 1-5.

Tretí deň

Zopakujte kroky 1-5.

Uskutočnenie testu po trojdennom procese odberu vzorky

Skôr, než vykonáte test vyberte si striekačku z chladničky a počkajte kým nadobudne izbovú teplotu.

 1. Roztrhnite ochranné vrecko (v záreze), vyberte z neho len kazetu. Položte na vodorovnú polohu. Vyhoďte vrecko s vysušovadlom.

 2. Odlomte hrot striekačky.

 3. Stlačte striekačku a nakvapkajte 6 kvapiek do testovacieho okienka kazety.

 4. Po uplynutí 10 minút vyhodnoťte test. Nevyhodnocujte po viac ako 15 minútach.

Vyhodnotenie výsledku

Intenzita farby čiary nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku.

1. Pozitívny výsledokRýchlotest Tráviaca sústava pozitítny výsledok

V kontrolnom okienku sa pod značkou T (test) a C (kontrola) objavia dve čiarky. Intenzita T čiarky môže byť menšia ako intenzita čiarky C. Tento výsledok znamená, že vo vzorke stolice sa nachádza krv a, že musíte navštíviť lekára.

2. Negatívny výsledokRýchlotest Tráviaca sústava negatívny výsledok

V kontrolnom okienku sa objaví len jedna čiarka pod značkou C. Tento výsledok znamená, že vo vzorke stolice nebola zistená krv.

3. Neplatný výsledokRýchlotest Tráviaca sústava neplatný výsledok 1

V kontrolnom okienku sa neobjaví žiadna čiarka alebo je sfarbená iba čiarka pod značkou T. V tomto prípade nie je možné vyhodnotiť test čo sa musí považovať za neplatný výsledok a odporúčame Vám zopakovať test novým testom.

Rýchlotest Tráviaca sústava neplatný výsledok 2

Objednajte si Test Tráviaca sústava a otestujte sa pohodlne u Vás doma! Nezabudnite, čím skôr sa odhalia prípadné ochorenia, tým skôr sa môžu zmierniť nepríjemné symptómy a tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa nevytvoria vážnejšie komplikácie!

 • Tento test je výlučne určený na in vitro diagnostické použitie.

 • NEPREHĹTAJTE.

 • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte pokyny. Test je možné vyhodnotiť len v prípade, ak sa pozorne dodržiavajú pokyny. Prísne dodržiavajte určené množstvo stolice a tlmivého roztoku ako aj čas
  na vyhodnotenie.

 • Test skladujte pri teplote +4°C – +30°C. Nezamrazujte.

 • Nepoužívajte test po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale a na ochrannom vrecku, alebo ak je toto vrecko poškodené.

 • Test je určený na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane.

 • Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

 • Po použití môžu byť všetky časti zlikvidované v rámci domáceho odpadu.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako funguje tento test?

Rany na sliznici žalúdka a čriev sa často prejavujú krvácaním, ktoré je možné preukázať špeciálnym rýchlotestom na tráviacu sústavu. Krv v stolici môže signalizovať rôzne choroby: vredy, hemoroidy, nádorové ochorenie hrubého čreva. Pravdepodobnosť preukázateľnosti prerušovaného krvácania je vyššia po odbere vzorky počas 3 za sebou nasledujúcich dní.

Kedy sa môže tento test vykonať?

Rýchlotest tráviacej sústavy možno vykonať kedykoľvek počas dňa.

Môže byť výsledok testu nesprávny?

Výsledky sú presné pokiaľ sa pozorne dodržiavajú pokyny. Výsledok však môže byť nesprávny, ak test
pred vykonaním testu navlhne alebo, zber vzorky nebol vykonaný podľa vyššie uvedeného návodu, ak sa dostala
do vzorky krv pochádzajúca z iného miesta (rez, menzes, zlatá žila) alebo ak počet kvapiek vzorky nanesenej
na testovaciu kazetu, nebol dostatočný.

Ako vyhodnotiť test, ak je farba a intenzita čiarok odlišná?

Farba a intenzita čiarok nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku. Čiarky majú byť len rovnorodé a jasne viditeľné. Test sa má považovať za pozitívny bez ohľadu na to, aká je intenzita farby čiarky testu.

Čo znamená čiarka, ktorá sa objaví pod značkou C (kontrola)?

Ak sa objaví táto čiarka, znamená to len, že sa test vykonal správne.

Čo mám urobiť, ak je výsledok pozitívny?

Keď je výsledok pozitívny, znamená to, že v testovanej vzorke sa nachádza krv. Odporúčame Vám, aby ste
v prípade pozitívneho výsledku navštívili lekára, ktorý Vás bude informovať o ďalších krokoch.

Čo mám urobiť, ak je výsledok negatívny?

Keď je výsledok negatívny, znamená to, že vo vyšetrovanej vzorke nebola zistená krv. Avšak osobám vo veku
nad 45 rokov, hlavne u ktorých sa v príbuzenstve vyskytlo vážne ochorenie tráviaceho systému, odporúčame kontrolovať prítomnosť krvi v stolici raz ročne.

Aká je presnosť testu?

Tento test je veľmi presný a v praxi ho zdravotnícki pracovníci (nemocnice, laboratóriá…) používajú už viac ako 10 rokov. Hodnotiace správy poukazujú na celkovú zhodu s inými referenčnými metódami minimálne 93%.

Odporúčanie produktu

Ťažké, bolestivé a časté močenie?
Rýchlotest Prostata PSA
Pribúdanie na váhe, pocit únavy, depresia?
Rýchlotest Štítna žľaza
Ustatosť, bledosť, nechutenstvo?
Rýchlotest Železo
Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.