Rýchlotest Obličky

Samodiagnostický test na detekciu albumínu v moči

Rýchlotest Obličky

Aké sú výhody Rýchlotestu Obličky?

 • Jednoduché a rýchle použitie

 • Okamžité výsledky

 • Test môže vykonať ktokoľvek a to jednoducho u seba doma

 • Výsledok už za 10 minút

Otestujte si svoje zdravie jednoducho a rýchlo pomocou Testu Obličky. Kontrolou hladiny albumínu možno odhaliť prípadné poruchy obličiek už v prvotnom štádiu, vďaka čomu sa môže s liečbou začať včas. Neváhajte a otestujte sa!

​Test sa dá zaobstarať v lekárňach, prosíme Vás, aby ste hľadali na nižšie uvedený kód:

ADC Kód: 552E3409-58DF-4D41-9624-791CCEA225A3
SUKL Kód: P94676

Rýchlotest Obličky podrobnejšie

Ako funguje Test Obličky?

Albumín je bielkovina produkovaná pečeňou a je jedným z proteínov krvnej plazmy. Za normálnych okolností albumín nie je prítomný v moči, resp. len vo veľmi malom množstve. Zvýšená úroveň albumínu signalizuje poruchu filtračnej funkcie obličiek.

Test Obličky je samodiagnostický test na rýchle stanovenie prítomnosti albumínu v moči. Ak fungujú obličky správne, albumín v moči nie je prítomný, alebo dosahuje maximálnu hladinu do 10mg/l.

Aké sú výhody Rýchlotestu Obličky?

 • Jednoduché a rýchle použitie

 • Okamžité výsledky

 • Test môže vykonať ktokoľvek a to jednoducho u seba doma

 • Výsledok už za 10 minút

Otestujte si svoje zdravie jednoducho a rýchlo pomocou Testu Obličky. Kontrolou hladiny albumínu možno odhaliť prípadné poruchy obličiek už v prvotnom štádiu, vďaka čomu sa môže s liečbou začať včas. Neváhajte a otestujte sa!

Rýchlotest Obličky si môžete zakúpiť na našej internetovej stránke, v lekárňach alebo v bioobchodoch.

Aké sú symptómy poruchy obličiek?

Osoby s chorou obličkou nemajú v počiatočnom štádiu žiadne symptómy, až kým sa nedostanú do neskoršej fázy ochorenia. Práve preto je prevencia a pravidelná kontrola tak dôležitá!

Komu odporúčame vykonať Rýchlotest Obličky

 • diabetikom (raz ročne)

 • osobám s vysokým krvným tlakom (raz ročne)

 • v rámci odhalenia možnej poruchy obličiek v počiatočnom štádiu sa vykonanie tohto testu odporúča skutočne každému

V krátkosti o fungovaní obličiek

Obličky zohrávajú v organizme rozmanitú úlohu, vykonávajú vylučovacie, detoxikačné a regulačné procesy. Obličky sú párnym orgánom, ktorý čistí krv od nečistôt prostredníctvom moču a tiež regulujú bilanciu tekutín, acidobazickú rovnováhu, produkciu červených krviniek, metabolizmus vápnika a tiež krvný tlak. Obličky vykonávajú obrovskú filtračnú prácu, keďže za minútu cez obličky prejde viac ako liter krvi.

Albumín je bielkovina produkovaná pečeňou a je jedným z proteínov krvnej plazmy. Za normálnych okolností albumín nie je prítomný v moči, resp. len vo veľmi malom množstve. Zvýšená úroveň albumínu signalizuje poruchu filtračnej funkcie obličiek. Ak fungujú obličky správne, albumín v moči nie je prítomný, alebo dosahuje maximálnu hladinu do 10mg/l.

Diabetici a osoby trpiace vysokým krvným tlakom sú zvlášť rizikové

Vysoká hladina krvného cukru a krvného tuku, ako aj cukrovka a vysoký krvný tlak môžu spôsobiť nadmerné vylučovanie bielkovín prostredníctvom moču. Práve preto by si diabetici a osoby trpiace vysokým krvným tlakom mali kontrolovať moč pravidelne, keďže práve oni patria čo sa týka možného poškodenia obličiek do ohrozenejšej skupiny. Skoré rozpoznanie porúch obličiek môže znížiť riziko ich vážnejšieho poškodenia. Porucha obličiek zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, čiže pravidelná kontrola obličiek je dôležitá aj z hľadiska zachovania zdravého srdca.

Čo obsahuje Test Obličky?

Balenie obsahuje materiál potrebný na uskutočnenie testu:

1 ks zalepené hliníkové vrecko, obsahujúce:

 • 1 testovací prúžok

 • 1 vrecko s vysušovadlom

Balenie obsahuje ešte:

 • 1 plastový téglik na zber moču

 • 1 ks návod na použitie

Rýchlotest Obličky má kvalifikáciu CE!

Upozornenie: Ochranné vrecko otvorte len vtedy, ak ste pripravený vykonať test. Vrecko s vysušovadlom nie je určené na použitie, nemá sa otvárať.

Kedy by mal byť test vykonaný?

Najlepšie je vykonať test skoro ráno a to z odchyteného prvého ranného moču.

Postup

1. Do priloženého plastového téglika zachyťte trocha moču. (Výška vzorky v plastovej nádobe má byť medzi 1 – 1,5 cm)

2. Roztrhnite ochranné vrecko (v záreze), vyberte z neho testovací prúžok, držte ho za označený koniec.

3. Umiestnite testovací prúžok kolmo do téglika s močom, do jeho zárezu. Počkajte 5 – 10 sekúnd.

UPOZORNENIE: hladina moču nesmie presiahnuť modrú vodorovnú čiarku na prúžku pod malými šípkami.

4. Vyberte testovací prúžok z nádobky a položte ho na vodorovné suché miesto. Počkajte na reakciu.

5. Po uplynutí 10 minút vyhodnoťte test. Nevyhodnocujte po viac ako 15 minútach.

Vyhodnotenie výsledku

Pre vyhodnotenie výsledkov porovnajte intenzitu sfarbenia skúšobnej a kontrolnej čiarky

1. Pozitívny výsledok

Intenzita sfarbenia kontrolnej čiarky je oveľa silnejšia než intenzita testovacej čiarky. Tento výsledok signalizuje, že hodnota albumínu Vášho moču presiahla hranicu 20mg/l.

Zopakujte test použitím nového prúžku. Pri opätovnom pozitívnom výsledku odporúčame navštíviť lekára.

2. Hraničná hodnota

Intenzita sfarbenia kontrolnej a testovacej čiarky je rovnaká. Tento výsledok znamená, že v testovanom moči je hodnota albumínu na hodnote medzi 10 a 20 mg/l. Z času na čas skontrolujte hladinu albumínu Vášho moču.

3. Negatívny výsledok

Výsledok testu je negatívny, ak intenzita sfarbenia testovacej čiarky oveľa silnejšia, ako je intenzita kontrolnej čiarky. Tento výsledok znamená, že hodnota albumínu v testovanom moči je menej ako 10 mg/l.

4. Neplatný výsledok

Na testovacom prúžku sa neobjaví žiadna čiarka.V tomto prípade nie je možné vyhodnotiť test čo sa musí považovať za neplatný výsledok a odporúčame Vám zopakovať test novým prúžkom a čerstvou vzorkou moču.

Otestujte si svoje zdravie jednoducho a rýchlo pomocou Testu Obličky. Kontrolou hladiny albumínu možno odhaliť prípadné poruchy obličiek už v prvotnom štádiu, vďaka čomu sa môže s liečbou začať včas. Neváhajte a otestujte sa!

 • Tento test je výlučne určený na in vitro diagnostické použitie.

 • NEPREHĹTAJTE.

 • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte pokyny. Test je možné vyhodnotiť len v prípade, ak sa pozorne dodržiavajú pokyny. Prísne dodržiavajte určené množstvo moču a tlmivého roztoku ako aj čas na vyhodnotenie.

 • Test skladujte pri teplote +4°C – +30°C. Nezamrazujte.

 • Nepoužívajte test po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale a na ochrannom vrecku, alebo ak je toto vrecko poškodené.

 • Test je určený na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane.

 • Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

 • Po použití môžu byť všetky časti zlikvidované v rámci domáceho odpadu.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako funguje tento test?

Obličky filtrujú krv pre odstránenie nečistôt a škodlivín. Zlúčeniny malých veľkostí sú tak vylučované močom, zatiaľ čo väčšie proteíny zostávajú zadržané. Albumín je jedným z týchto proteínov. Ak fungujú obličky správne, albumín v moči nie je prítomný, alebo dosahuje maximálnu hladinu do 10mg/l.

Test Obličky je samodiagnostický test na rýchle stanovenie prítomnosti albumínu v moči. Do 10 minút je možné detekovať abnormálnu koncentráciu albumínu. Rýchlotest Obličky umožňuje stanovenie zvýšenej koncentrácie albumínu v moči.

K vykonaniu testu som nepoužil prvý ranný moč, ako je odporúčané v tomto návode. Je výsledok testu platný?

Koncentrácia zložiek v moči je všeobecne najvyššia v prvom rannom moči. Preto je pre dosiahnutie najhodnovernejšieho výsledku potrebné urobiť test použitím ranej vzorky. Test Obličky Vám však umožňuje otestovať moč kedykoľvek počas dňa.

Nechal som test vo vzorke viac ako 10 sekúnd. Bude výsledok testu napriek tomu presný?

Áno, niekoľko sekundová odchýlka neovplyvní presnosť výsledku.

Nechal som test vo vzorke menej ako 5 sekúnd. Bude výsledok testu napriek tomu presný?

Nie, pretože množstvo nasatej vzorky mohlo byť príliš malé.

Čo mám urobiť, ak je výsledok pozitívny?

Ak je výsledok pozitívny, znamená to, že v testovanom moči sa nachádza viac ako 20mg/l albumínu. Tento výsledok však môže byť dočasnou zmenou Vášho fyziologického stavu. Zopakujte test o niekoľko dní neskôr. Ak sa pozitívny výsledok potvrdí, konzultujte so svojim lekárom a ukážte mu test a tento návod.

Čo mám urobiť, ak je výsledok na hraničnej hodnote?

Výsledok na hraničnej hodnote znamená, že koncentrácia albumínu v moči je v rozmedzí 10 až 20 mg/l. Nie je potrebné špeciálne vyšetrenie, ale z času na čas skontrolujte úroveň albumínu vo Vašom moči.

Aktívne športujem. Môže to ovplyvniť výsledok môjho testu?

Áno, intenzívne fyzické zaťaženie môže spôsobiť zvýšenú hladinu albumínu v moči. V tomto prípade tento test nevykonávajte.

Existujú ďalšie okolnosti, za ktorých by tento test nemal byť vykonaný?

Áno, do úvahy treba brať výskyt horúčky, tehotenstvo, infekčný stav. Všetky tieto okolnosti majú vplyv na hladinu albumínu v moči.

Musím mať špeciálnu diétnu predprípravu?

Príjem nadmerného alebo nedostatočného množstva tekutín v deň pred vykonaním testu môže spôsobiť falošný negatívny alebo pozitívny výsledok. Preto by ste vtedy mali piť rovnaké množstvo tekutín ako inokedy.

Dá sa vykonať Test Obličky aj na deti?

Áno, dá sa vykonať aj na detí, bez vekového obmedzenia.

Odporúčanie produktu

Ustatosť, bledosť, nechutenstvo?
Rýchlotest Železo
Pribúdanie na váhe, pocit únavy, depresia?
Rýchlotest Štítna žľaza
Nadúvanie, pálenie záhy, bolesti brucha?
Rýchlotest Helicobacter Pylori
Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.