Rýchlotest Štítna žľaza

Samodiagnostický test na detekciu zníženej činnosti štítnej žľazy z krvi

Rýchlotest Štítna žľaza

Rýchlotest Štítna žľaza meria hladinu TSH a tým umožňuje odhaliť abnormálne fungovanie štítnej žľazy.

Aké sú výhody Rýchlotestu Štítna žľaza?

 • Jednoduché a rýchle použitie z plnej krvi

 • Test môže vykonať ktokoľvek a to jednoducho u seba doma

 • Spoľahlivá presnosť až 95,5%

 • Okamžitý výsledok už do 10 minút

Otestujte si Vaše zdravie jednoducho a rýchlo pomocou Rýchlotestu Štítna žľaza. Nezabudnite, že čím skôr odhalíte abnormality, tým skôr je možné zmierniť nepríjemné symptómy.

Test sa dá zaobstarať v lekárňach, prosíme Vás, aby ste hľadali na nižšie uvedený kód:

ADC Kód: 9D1388EF-5DFD-45A8-AF2C-31C37B799368
SUKL Kód: P94678

Rýchlotest Štítna žľaza podrobnejšie

Ako funguje Test Štítna žľaza?

Aktivita štítnej žľazy je kontrolovaná a regulovaná tyreostimulújúcim hormónom (TSH) vylučovaným hypofýzou. Zvýšená hladina hormónu TSH signalizuje zníženú funkciu štítnej žľazy. Na tomto princípe je založený tento test, slúžiaci na detekciu hypotyreózy. Hladina TSH vyššia ako 5 µIU/ml v prípade pozitívneho výsledku signalizuje pravdepodobnosť zníženej funkcie štítnej žľazy (hypotyreózu).

Aké sú výhody Rýchlotestu Štítna žľaza?

 • Jednoduché a rýchle použitie z plnej krvi

 • Test môže vykonať ktokoľvek a to jednoducho u seba doma

 • Spoľahlivá presnosť až 95,5%

 • Okamžitý výsledok už do 10 minút

Znížená činnosť štítnej žľazy môže mať mnohé fyzické a psychické symptómy. Otestujte si Vaše zdravie jednoducho a rýchlo pomocou Testu Štítna žľaza. Nezabudnite, že čím skôr odhalíte abnormality, tým skôr je možné zmierniť nepríjemné symptómy.

Rýchlotest Štítna žľaza si môžete zakúpiť na našej internetovej stránke, v lekárňach alebo v bioobchodoch.

Ktoré môžu byť príznaky zníženej činnosti štítnej žľazy?

 • únava

 • letargia

 • podráždenosť

 • priberanie

 • znížená chuť do jedla

 • zábudlivosť

 • narušená koncentrácia

 • depresia

 • suchá pokožka a polámané vlasy

 • rednúce ochlpenie, plešatosť

 • pocit chladu

 • zápcha

 • menštruačné poruchy

 • neplodnosť

 • môže sa vyskytnúť aj struma (hrvoľ)

 • zachrípnutý hrubý hlas

 • znížené libido

 • zvýšená hladina cholesterolu

 • opuchy okolo očí

 • poruchy srdcového rytmu, znížený tep

Komu odporúčame vykonať Test Štítna žľaza?

 • ženám, ktoré trpia vyššie uvedenými symptómami

 • mužom trpiacim erektílnou dysfunkciou, impotenciou alebo nízkym libidom

 • tým, ktorí už mali v rodine ochorenia štítnej žľazy

Čo môže v organizme spôsobiť zníženú činnosť štítnej žľazy?

 • chronický zápal štítnej žľazy

 • porucha produkcie hormónov štítnej žľazy

 • nedostatočný príjem jódu

 • izotopová terapia

 • operačné odstránenie štítnej žľazy

O zníženej činnosti štítnej žľazy

Poruchy štítnej žľazy sú jedným z najrozšírenejších zdravotných problémov na svete, najmä u žien, so zvyšujúcim sa podielom populácie s ochorením zníženej činnosti štítnej žľazy (hypotyreózou).

Medzi príznaky hypotyreózy patrí pocit únavy a letargie, pribúdanie na váhe, suchosť pokožky a lámavosť vlasov, zábudlivosť a niekedy aj depresie, pocit chladu a zápcha a poruchy menštruačného cyklu u žien.

Znížená činnosť štítnej žľazy sa však môže týkať aj mužov. U nich môžu na túto chorobu odkazovať poruchy erekcie, impotencia a nízke libido.

Včasnému odhaleniu zníženej činnosti štítnej žľazy bráni rôznorodosť symptómov, ktoré sú na začiatku iba mierne. Aktivita štítnej žľazy je kontrolovaná a regulovaná tyreostimulújúcim hormónom (TSH) vylučovaným hypofýzou. Zvýšená hladina hormónu TSH signalizuje zníženú funkciu štítnej žľazy. Na tomto princípe je založený tento test, slúžiaci na detekciu hypotyreózy.

Test Štítna žľaza je samodiagnostický rýchlotest pre jednoduchú detekciu zvýšenej hladiny hormónu TSH, a tým vlastne aj pre skríning hypotyreózy zo vzorky krvi z prsta.

Čo obsahuje Test Štítna žľaza?

Balenie obsahuje materiál potrebný na uskutočnenie testu:Rýchlotest Štítna žľaza obsah balenia

1 ks zalepené hliníkové vrecko, obsahujúce:

 • 1 testovaciu kazetu

 • 1 plastovú pipetu

 • 1 vrecko s vysušovadlom

Balenie obsahuje ešte:

 • 1 ks sterilná lanceta na odber krvi

 • 1 ks ampulka s 1 ml tlmivého roztoku

 • 1 ks dezinfekčná vlhčená utierka s alkoholom (70%)

 • 1 ks návod na použitie

Rýchlotest Štítna žľaza má kvalifikáciu CE!

Upozornenie: Ochranné vrecko otvorte len vtedy, ak ste pripravený vykonať test. Vrecko s vysušovadlom nie je určené na použitie, nemá sa otvárať.

Postup

1. Umyte si ruky mydlom a opláchnite ich čistou vodou.

2. Roztrhnite ochranné vrecko (v záreze), vyberte z neho len kazetu a pipetu.

3. Zatlačte malý oranžový kolík úplne do vnútra lancety až kým nebudete počuť kliknutie, ktoré signalizuje, že pomôcka sa aktivovala.

4. Odstráňte oranžový kolík otočením vľavo alebo vpravo.

5. Vyčistite si bruško ukazováka alebo prostredníka alkoholovou utierkou. Premasírujte koniec prsta zo spodu nahor nadol, aby sa bruško naplnilo krvou.

6. Pevne zatlačte koniec lancety o časť prsta, ktorá je očistená alkoholom, aby sa dosiahol dobrý kontakt. Stlačte spúšťacie tlačidlo.

7. Hrot ihly sa po pichnutí automaticky a bezpečne vtiahne späť.

8. Premasírujte si konček, do ktorého ste pichli, aby ste získali kvapku krvi.

9. Priložte pipetu bez stlačenia baničky ku kvapke krvi. Krv sa presunie do pipety vďaka vzlínavosti po čiarku vyznačenú na pipete. Ak krv nedosiahla označenú čiarku, prst si môžete znova premasírovať, až kým nebudete mať dostatok vzorky. Pokiaľ je to možné, zabráňte vzniku bubliniek.

10. Kvapkajte vzorku krvi stlačením baničky na pipete do testovacieho okienka na kazete podľa obrázku.

11. Počkajte, kým sa krv absorbuje z testovacieho okienka a nakvapkajte 4-5 kvapiek z ampulky s tlmivým roztokom.

12. Po uplynutí 10 minút vyhodnoťte test. Nevyhodnocujte po viac ako 15 minútach.

Vyhodnotenie výsledku

Intenzita farby čiary nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku.

1. Pozitívny výsledokRýchlotest Štítna žľaza pozitívny výsledok

V kontrolnom okienku sa pod značkou T (test) a C (kontrola) objavia dve čiarky. Intenzita T čiarky môže byť menšia ako intenzita čiarky C. Tento výsledok znamená, že hladina hormónu TSH je vyššia ako je norma a mali by ste navštíviť lekára.

2. Negatívny výsledokRýchlotest Štítna žľaza negatítny výsledok

V kontrolnom okienku sa objaví len jedna čiarka pod značkou C. Tento výsledok znamená, že hladina hormónu TSH je normálna.

3. Neplatný výsledokRýchlotest Štítna žľaza neplatný výsledok 1

V kontrolnom okienku sa nezobrazí žiadna čiarka alebo je sfarbená iba čiarka pod značkou T (test) bez čiarky v okienku C (kontrola). V tomto prípade nie je možné vyhodnotiť test čo sa musí považovať za neplatný výsledok a odporúčame Vám zopakovať test použitím nového testu a čerstvej vzorky krvi.Rýchlotest Štítna žľaza neplatný výsledok 2

Otestujte si Vaše zdravie jednoducho a rýchlo pomocou Rýchlotestu Štítna žľaza. Nezabudnite, že čím skôr odhalíte abnormality, tým skôr je možné zmierniť nepríjemné symptómy.

 • Tento test je výlučne určený na in vitro diagnostické použitie.

 • NEPREHĹTAJTE.

 • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte pokyny. Test je možné vyhodnotiť len v prípade, ak sa pozorne dodržiavajú pokyny. Prísne dodržiavajte určené množstvo krvi a tlmivého roztoku ako aj čas na vyhodnotenie.

 • Test skladujte pri teplote +4°C – +30°C. Nezamrazujte.

 • Nepoužívajte test po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale a na ochrannom vrecku, alebo ak je toto vrecko poškodené.

 • Test je určený na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane.

 • Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

 • Po použití môžu byť všetky časti zlikvidované v rámci domáceho odpadu.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako funguje tento test?

Tyreostimulujúci hormón (TSH) aktivuje štítnu žľazu. Z toho dôvodu hladina TSH vyššia ako 5 µIU/ml v prípade pozitívneho výsledku signalizuje pravdepodobnosť zníženej funkcie štítnej žľazy (hypotyreózu).

Kedy sa môže tento test vykonať?

Test Štítna žľaza odporúčame použiť v prípade symptómov hypotyreózy, ako je: pocit únavy, pocit chladu
a deprimovanosti, pribúdanie na váhe, suchosť pokožky a lámavosť vlasov, zábudlivosť a niekedy aj depresie, zápcha a poruchy menštruačného cyklu u žien.

Test možno použiť kedykoľvek počas dňa, avšak nemal by sa vykonávať v čase hormonálnej liečby štítnej žľazy.

Môže byť výsledok testu nesprávny?

Výsledky sú presné pokiaľ sa pozorne dodržiavajú pokyny. Výsledok však môže byť nesprávny, ak test pred vykonaním testu navlhne alebo ak množstvo krvi v testovacej vzorke nebolo postačujúce, výsledok môže byť nesprávny. Plastová pipeta priložená v škatuli umožňuje overiť, že je objem odobratej krvi správny.

Ako vyhodnotiť test, ak je farba a intenzita čiarok odlišná?

Farba a intenzita čiarok nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku. Čiarky majú byť len rovnorodé a jasne viditeľné. Test sa má považovať za pozitívny bez ohľadu na to, aká je intenzita farby čiarky testu.

Čo znamená čiarka, ktorá sa objaví pod značkou C (kontrola)?

Ak sa objaví táto čiarka, znamená to len, že sa test vykonal správne.

Ak vyhodnotím výsledok po 15 minútach, bude výsledok spoľahlivý?

Nie. Výsledok sa má vyhodnotiť po uplynutí 10 minút od pridania tlmivého roztoku. Výsledok je spoľahlivý do 15 minút.

Čo mám urobiť, ak je výsledok pozitívny?

Keď je výsledok pozitívny, znamená to, že hladina hormónu TSH v krvi je vyššia ako je norma (5 µIU/ml) a že
sa musíte porozprávať s lekárom a ukázať mu výsledok testu. Lekár sa potom rozhodne o potrebe ďalších vyšetrení.

Čo mám urobiť, ak je výsledok negatívny?

Keď je výsledok negatívny, znamená to, že hladina hormónu TSH v krvi je pod (5 µIU/ml) a je teda v rámci normy. Ak príznaky napriek tomu pretrvávajú naďalej, navštívte lekára.

Aká je presnosť testu?

Test Štítna žľaza je veľmi presný a v praxi ho zdravotnícki pracovníci (nemocnice, laboratóriá…) používajú už viac ako 10 rokov. Hodnotiace správy poukazujú na celkovú zhodu s referenčnými metódami minimálne 95,5%.

Dá sa vykonať Test Štítna žľaza aj na deti?

Áno, dá sa vykonať bez ohľadu na vek aj na detí. Znížená činnosť štítnej žľazy môže mať nespočetné fyzické
a psychické príznaky.

Odporúčanie produktu

Cukrovka, vysoký krvný tlak?
Rýchlotest Obličky
Ustatosť, bledosť, nechutenstvo?
Rýchlotest Železo
Rôzne príznaky? Máte podozrenie na uštipnutie kliešťom?
Rýchlotest Lymská choroba
Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.