Rýchlotest Helicobacter Pylori

Samodiagnostický test na detekciu protilátok Helicobacter pylori v plnej krvi

Rýchlotest Helicobacter Pylori

Aké sú výhody Rýchlotestu Helicobacter Pylori?

 • Jednoduché a rýchle použitie

 • Okamžité výsledky len z plnej krvi

 • Výsledok už za 10 minút

 • Test môže vykonať ktokoľvek a to jednoducho u seba doma

 • Spoľahlivá presnosť až 90%

Objednajte si Test Helicobacter Pylori s ktorým si jednoducho a rýchlo môžete skontrolovať svoj zdravotný stav. Nezabudnite, že čím skôr zistíte prípadné ochorenie, tým skôr môžete odstrániť nepríjemné príznaky! Znížte riziko vzniku chorôb a otestujte si svoje zdravie.

​Test sa dá zaobstarať v lekárňach, prosíme Vás, aby ste hľadali na nižšie uvedený kód:

ADC Kód: C0C13E8F-F752-4DC1-93A7-1493E323399B
SUKL Kód: P94671

Rýchlotest Helicobacter Pylori podrobnejšieAko funguje Test Helicobacter Pylori?

Imunitný systém na prítomnosť baktérie Helicobacter Pylori (HP) na sliznici žalúdka reaguje produkciou protilátok. Tieto protilátky cirkulujúce v krvnom obehu rozoznajú baktérie a naviažu sa na ne. Rýchlotest Helicobacter Pylori
je na detekciu týchto protilátok a vďaka tomu potvrdí prítomnosť baktérie.

Aké sú výhody Rýchlotestu Helicobacter Pylori?

 • Jednoduché a rýchle použitie

 • Okamžité výsledky len z plnej krvi

 • Výsledok už za 10 minút

 • Test môže vykonať ktokoľvek a to jednoducho u seba doma

 • Spoľahlivá presnosť až 90%

Aké choroby a symptómy môže spôsobiť baktéria Helicobacter Pylori?

 • dyspepsia (pálenie záhy, nafúknutie, nevoľnosť)

 • gastritída (žalúdočný katar)

 • peptický vred žalúdka

 • dvanástnikový vred

 • pálivý, žeravý pocit v hornej časti žalúdka

 • strata chuti do jedla, zmena stravovacích návykov

 • prítomnosť krvi v stolici

 • prítomnosť baktérie HP zvyšuje riziko vzniku rakoviny žalúdka

Objednajte si Test Helicobacter Pylori s ktorým si jednoducho a rýchlo môžete skontrolovať svoj zdravotný stav. Nezabudnite, že čím skôr zistíte prípadné ochorenie, tým skôr môžete odstrániť nepríjemné príznaky! Znížte riziko vzniku chorôb a otestujte si svoje zdravie.

Rýchlotest Helicobacter Pylori si môžete zakúpiť na našej internetovej stránke, v lekárňach alebo v bioobchodoch.

Komu odporúčame vykonať Rýchlotest Helicobacter Pylori?

Prítomnosť baktérie Helicobacter Pylori je potrebné skontrolovať v nasledujúcich prípadoch:

 • pri bolesti žalúdka a čriev,

 • v prípade kyslého refluxu,

 • v prípade častej nevoľnosti,

 • v prípade straty chuti do jedla,

 • v prípade aktívnych žalúdočných vredov alebo dvanástnikových vredov,

 • pri atrofickom žalúdočnom katare,

 • v prípade žalúdočného črevného lymfatického nádoru s nízkou malignitou,

 • u blízkych príbuzných pacientov s rakovinou žalúdka,

 • pred začatím trvalej terapie na zníženie zápalu

 • v prípade funkčných porúch v hornej časti žalúdka (dyspepsia)

Konečnú diagnózu uvedených chorôb nie je možné určiť na základe pozitívneho testu, v danom prípade
je potrebné potvrdenie lekára.

90-95% osôb s dvanástnikovým vredom a 70-90% osôb so žalúdočným vredom je pozitívnych
na Helicobacter Pylori.
Eliminácia baktéria Helicobacter Pylori znižuje na minimum obnovenie vredových ochorení. Prítomnosť baktérie HP v organizme môže zvýšiť riziko rakoviny žalúdka na 3 až 5 násobok.

Všeobecné informácie o baktérie Helicobacter pylori

Prítomnosť vysoko patogénnych kmeňov baktérie HP kolonizujúcej sliznicu žalúdka alebo čreva môže vyvolať chronickú gastritídu (zápal žalúdka), čo môže viesť k vytvoreniu vredu a/alebo k rakovine. V súčasnosti u 90% pacientov s vredovým ochorením žalúdka je prítomná infekcia baktériou HP. Z toho dôvodu je dôležité zistiť prítomnosť baktérie a použitím špecifických antibiotík ju usmrtiť. Najefektívnejším spôsobom diagnostiky baktérie HP je zistenie prítomnosti cirkulujúcich protilátok proti baktérii, ktoré vytvára imunitný systém v čase infekcie.

Test Helicobacter pylori je vysoko špecifický samodiagnostický rýchlotest pre jednoduchú detekciu anti-HP protilátok zo vzorky plnej krvi pichnutím prsta.

Čo obsahuje Test Helicobacter Pylori?

Balenie obsahuje materiál potrebný na uskutočnenie testu:Rýchlotest Helicobacter Pylori obsah balenia

1 ks zalepené hliníkové vrecko, obsahujúce:

 • 1 testovaciu kazetu

 • 1 plastovú pipetu

 • 1 vrecko s vysušovadlom

Balenie obsahuje ešte:

 • 1 ks sterilná lanceta na odber krvi

 • 1 ks ampulka s 1 ml tlmivého roztoku

 • 1 ks dezinfekčná vlhčená utierka s alkoholom

 • 1 ks návod na použitie

Rýchlotest Helicobacter Pylori má kvalifikáciu CE!

Upozornenie: Ochranné vrecko otvorte len vtedy, ak ste pripravený vykonať test. Vrecko s vysušovadlom nie je určené na použitie, nemá sa otvárať.

Postup

1. Umyte si ruky mydlom a opláchnite ich čistou vodou.

2. Roztrhnite ochranné vrecko (v záreze), vyberte z neho len kazetu a pipetu.

3. Zatlačte malý oranžový kolík úplne do vnútra lancety až kým nebudete počuť kliknutie, ktoré signalizuje, že pomôcka sa aktivovala.

4. Odstráňte oranžový kolík otočením vľavo alebo vpravo.

5. Vyčistite si bruško ukazováka alebo prostredníka alkoholovou utierkou. Premasírujte koniec prsta zo spodu nahor nadol, aby sa bruško naplnilo krvou.

6. Pevne zatlačte koniec lancety o časť prsta, ktorá je očistená alkoholom, aby sa dosiahol dobrý kontakt. Stlačte spúšťacie tlačidlo.

7. Hrot ihly sa po pichnutí automaticky a bezpečne vtiahne späť.

8. Premasírujte si konček, do ktorého ste pichli, aby ste získali kvapku krvi.

9. Priložte pipetu bez stlačenia baničky ku kvapke krvi. Krv sa presunie do pipety vďaka vzlínavosti po čiarku vyznačenú na pipete. Ak krv nedosiahla označenú čiarku, prst si môžete znova premasírovať, až kým nebudete mať dostatok vzorky. Pokiaľ je to možné, zabráňte vzniku bubliniek.

10. Kvapkajte vzorku krvi stlačením baničky na pipete do testovacieho okienka na kazete podľa obrázku.

11. Počkajte, kým sa krv absorbuje z testovacieho okienka a nakvapkajte 4-5 kvapiek z ampulky s tlmivým roztokom.

12. Po uplynutí 10 minút vyhodnoťte test. Nevyhodnocujte po viac ako 15 minútach.

Vyhodnotenie výsledku

Intenzita farby čiary nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku.

1. Pozitívny výsledokRýchlotest Helicobacter Pylori pozitívny výsledok

V kontrolnom okienku sa pod značkou T (test) a C (kontrola) objavia dve čiarky. Intenzita T čiarky môže byť menšia ako intenzita čiarky C. Tento výsledok znamená, že vzorka krvi obsahuje anti-HP protilátky a mali by ste preto navštíviť lekára.

2. Negatívny výsledokRýchlotest Helicobacter Pylori negatívny výsledok

V kontrolnom okienku sa objaví len jedna čiarka pod značkou C. Tento výsledok znamená, že vo vzorke krvi neboli detekované anti-HP protilátky.

3. Neplatný výsledokRýchlotest Helicobacter Pylori neplatný výsledok 1

V kontrolnom okienku sa neobjaví žiadna čiarka alebo je sfarbená iba čiarka pod značkou T. V tomto prípade nie je možné vyhodnotiť test čo sa musí považovať za neplatný výsledok a odporúčame Vám zopakovať test novým testom.

Rýchlotest Helicobacter Pylori neplatný výsledok 2

Objednajte si Test Helicobacter Pylori s ktorým si jednoducho a rýchlo môžete skontrolovať svoj zdravotný stav. Nezabudnite, že čím skôr zistíte prípadné ochorenie, tým skôr môžete odstrániť nepríjemné príznaky! Znížte riziko vzniku chorôb a otestujte si svoje zdravie.

 • Tento test je výlučne určený na in vitro diagnostické použitie.

 • NEPREHĹTAJTE.

 • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte pokyny. Test je možné vyhodnotiť len v prípade, ak sa pozorne dodržiavajú pokyny. Prísne dodržiavajte určené množstvo krvi a tlmivého roztoku ako aj čas na vyhodnotenie.

 • Test skladujte pri teplote +4°C – +30°C. Nezamrazujte.

 • Nepoužívajte test po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale a na ochrannom vrecku, alebo ak je toto vrecko poškodené.

 • Test je určený na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane.

 • Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

 • Po použití môžu byť všetky časti zlikvidované v rámci domáceho odpadu.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako funguje tento test?

Prítomnosť baktérie HP na sliznici žalúdka vyvoláva tvorbu špecifických protilátok imunitným systémom. Protilátky cirkulujúce v krvnom obehu rozoznajú baktérie a naviažu sa na ne. Helicobacter pylori test odhalí prítomnosť práve týchto anti-HP protilátok v krvi a tým potvrdí prítomnosť baktérie.

Kedy sa môže tento test vykonať?

Test Helicobacter pylori by mal byť vykonaný v prípade opakujúcich sa bolestí žalúdka a čriev (bolesť žalúdka, refluxe kyseliny). Test možno použiť kedykoľvek počas dňa.

Môže byť výsledok testu nesprávny?

Výsledky sú presné pokiaľ sa pozorne dodržiavajú pokyny. Výsledok však môže byť nesprávny, ak test pred vykonaním testu navlhne alebo ak množstvo krvi v testovacej vzorke nebolo postačujúce, výsledok môže byť nesprávny. Plastová pipeta priložená v škatuli umožňuje overiť, že je objem odobratej krvi správny.

Ako vyhodnotiť test, ak je farba a intenzita čiarok odlišná?

Farba a intenzita čiarok nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku. Čiarky majú byť len rovnorodé a jasne viditeľné. Test sa má považovať za pozitívny bez ohľadu na to, aká je intenzita farby čiarky testu.

Čo znamená čiarka, ktorá sa objaví pod značkou C (kontrola)?

Ak sa objaví táto čiarka, znamená to len, že sa test vykonal správne.

Ak vyhodnotím výsledok po 15 minútach, bude výsledok spoľahlivý?

Nie. Výsledok sa má vyhodnotiť po uplynutí 10 minút od pridania tlmivého roztoku. Výsledok je spoľahlivý do 15 minút.

Čo mám urobiť, ak je výsledok pozitívny?

Keď je výsledok pozitívny, znamená to prítomnosť anti-HP protilátok v krvi a výsledky testu by ste mali konzultovať s lekárom. Lekár rozhodne o potrebe ďalšieho vyšetrenia, nakoľko protilátky môžu byť prítomné aj v dôsledku predchádzajúcej preliečenej infekcie.

Čo mám urobiť, ak je výsledok negatívny?

Keď je výsledok negatívny, znamená to, že test nepreukázal prítomnosť anti-HP protilátok v krvi.
Pri pretrvávajúcich ťažkostiach navštívte lekára.

Aká je presnosť testu?

Tento test je veľmi presný a v praxi ho zdravotnícki pracovníci (nemocnice, laboratóriá…) používajú už viac ako 10 rokov. Hodnotiace správy poukazujú na celkovú zhodu s referenčnými metódami minimálne 90%.

Odporúčanie produktu

Zápcha, hnačka, nadúvanie, bolesti brucha?
Rýchlotest Tráviaca sústava (3in1)
Pribúdanie na váhe, pocit únavy, depresia?
Rýchlotest Štítna žľaza
Ustatosť, bledosť, nechutenstvo?
Rýchlotest Železo
Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.