Rýchlotest Hladina vitamínu D

Rýchlotest na semikvantitatívne určenie hladiny 25-hydroxyvitamínu D v plnej krvi odobratej zo špičky prsta. Slúži na diagnostické samotestovanie in vitro.

Rýchlotest Hladina vitamínu D

Aké sú výhody Rýchlotestu Hladina vitamínu D?

  • Môžete otestovať zdravie svojho imunitného systému v priebehu niekoľkých minút

  • Jednoduché použitie

  • Spoľahlivé výsledky s 1 kvapkou krvi okamžite

  • Používa sa na stanovenie nedostatku vitamínu D


 

Kúpte si test Hladiny vitamínu D, pomocou ktorého si jednoducho a rýchlo overíte svoj zdravotný stav. Znížte riziko ochorenia a otestujte svoje zdravie.

Test sa dá zaobstarať v lekárňach, prosíme Vás, aby ste hľadali na nižšie uvedený kód:

ADC Kód: 0FB574CF-4726-45E2-94A8-593AB8398D74
SUKL Kód: P4241A

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Kazeta na rychle otestovanie hladiny vitaminu D predstavuje rychly imunologicky chromatograficky test na semikvantitativne určenie hladiny 25-hydroxyvitaminu D (25 (OH) D) v plnej krvi odobratej zo špičky prsta. Tento test ponuka predbežny diagnosticky vysledok a može sa použiť na skrining nedostatočnej hladiny vitaminu D.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nazov „vitamin D“ označuje skupinu sekosteroidov rozpustnych v tukoch, ktore su zodpovedne za zvyšene vstrebavanie vapnika, železa, horčika, fosfatov a zinku v črevach. U ľudi patria k najdoležitejšim členom tejto skupiny vitaminy D3 a D2.[1] Vitamin D3 sa vytvara prirodzene v ľudskej pokožke po jej vystaveni ultrafialovemu žiareniu a vitamin D2 sa prijima najma v potrave. Vitamin D sa prenaša do pečene, kde sa metabolizuje na 25-hydroxyvitamin D. V zdravotnictve sa krvny test na určenie hladiny 25-hydroxyvitaminu D použiva na zistenie koncentracie vitaminu D v tele. Koncentracia 25-hydroxyvitaminu D (vratane D2 a D3) v krvi sa považuje za najlepši indikator stavu vitaminu D. Nedostatok vitaminu D momentalne dosahuje rozsah globalnej epidemie. [2] V skutočnosti každa bunka v tele obsahuje receptory pre vitamin D, čo znamena, že na spravne fungovanie potrebuje „dostatočnu“ hladinu vitaminu D. Zdravotne rizika suvisiace s nedostatkom vitaminu D su vyrazne zavažnejšie, ako sa predpokladalo. Nedostatok vitaminu D suvisi s roznymi zavažnymi ochoreniami: osteoporoza, osteomalacia, skleroza multiplex, kardiovaskularne ochorenia, komplikacie v tehotenstve, diabetes, depresie, mŕtvica, autoimunitne ochorenia, chripka, rozne typy rakoviny, infekčne ochorenia, Alzheimerova choroba, obezita, vyššia mortalita, atď.[3]

 

Bibliografia:

1. Holick MF (marec 2006). High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health. Mayo Clinic Proceedings. 81 (3): 353–73.

2. Eriksen EF, Glerup H (2002). Vitamin D deficiency and aging: implications for general health and osteoporosis. Biogerontology. 3 (1-2): 73–7.

3. Grant WB, Holick MF (jun 2005). Benefits and requirements of vitamin D for optimal health: a review. Alternative Medicine Review. 10 (2): 94–111.

 

OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje materiál potrebný na vykonanie testu:

1. Testovacia kazeta

2. Pufer (len na jedno použitie)

3. Lanceta

4. Tampon napusteny alkoholom

5. Kapilarna pipeta

6. Pribalovy letak

7. Karta s farebnou legendou

 

POSTUP

1. Umyte si ruky mydlom a oplachnite ich čistou teplou vodou.

 

 

 

 

 

 

 

2. Predtym, ako otvorite obal, zabezpečte, aby mal izbovu teplotu. Otvorte vrecko, vyberte z neho kazetu a umiestnite ju na čisty rovny povrch. Do jednej hodiny vykonajte test. Najlepšie vysledky ziskate, ak test vykonate okamžite po otvoreni folioveho vrecka. Vyberte pipetu, skumavku s pufrom, lancetu a tampon napusteny alkoholom a položte ich do blizkosti testovacej kazety.

 

 

 

 

 

 

 

3. Jemne potiahnite a odstraňte uvoľneny vrchnak lancety.

 

 

 

 

 

 

 

4. Tamponom napustenym alkoholom očistite konček prostrednika alebo prstennika, ktory bude miestom odberu. Nechajte vyschnuť.

 

 

 

 

 

 

 

5. Stranou, z ktorej ste odstranili vrchnak, naň pritlačte lancetu. Jej hrot sa automaticky a bezpečne po použiti stiahne spať. Masirujte dlaň smerom ku končeku prsta prostrednika alebo prstennika, z ktoreho odoberate krv tak, aby ste sa nedotkli miesta vpichu.

 

 

 

 

 

 

 

6. Ruku, z ktorej odoberate krv, ponechajte zvesenu a masirujte ku končeku, ktory bol napichnuty, aby ste ziskali kvapku krvi.

 

 

 

 

 

 

 

7. Bez stlačenia končeka kapilarnej pipety ju priložte ku kvapke krvi. Krv sa nasaje do kapilárnej pipety kapilárnymi silami až po rysku vyznačenú na kapilárnej pipete. Ak krv nedosiahne po naznačenu rysku, znovu pomasirujte bruško prsta tak, aby ste ziskali vačšiu vzorku krvi. Zabraňte nasatiu vzduchovych bubliniek.

 

 

 

 

 

 

 

8. Natiahnutú krv uvoľnite do jamky na vzorku (S) na kazete stlačenim konca pipety.

 

 

 

 

 

 

 

9. Počkajte, kym krv uplne vsiakne do jamky. Odskrutkujte uzaver fľaštičky s pufrom a pridajte do jamky na pufer na kazete 2 kvapky pufra (B). Spustite časovač.

10. Počkajte na zobrazenie farebnej čiarky (čiarok). Po 10 minútach odčítajte výsledky. Porovnajte intenzitu testovacej čiarky (T) s farebnou legendou na určenie hladiny vitaminu D, ktora je sučasťou supravy, a odčitajte hladinu vitaminu D vo vašej krvi. Neodčitavajte vysledky po uplynuti 20 minut.

 

ODČÍTANIE VÝSLEDKOV

Podľa ilustrácie porovnajte intenzitu čiarky T s farebnou legendou na určenie hladiny vitamínu D, ktorá sa dodáva so súpravou.

 

 

 

CHÝBA

Zobrazia sa dve oddelené farebné čiarky. Jedna sa nachadza v kontrolnej oblasti (C) a druha by sa mala zobraziť v testovacej oblasti (T). Intenzita čiarky v testovacej oblasti (T) je rovná alebo tmavšia ako čiarka zodpovedajúca hodnote 10 ng/ml na farebnej legende dodavanej so supravou.

 

 

 

 

NEDOSTATOČNÁ HLADINA

Zobrazia sa dve farebné čiarky. Jedna sa nachadza v kontrolnej oblasti (C) a druha by sa mala zobraziť v testovacej oblasti (T). Intenzita čiarky v testovacej oblasti (T) je tmavšia ako čiarka zodpovedajúca hodnote 30 ng/ml na farebnej legende dodavanej so supravou a svetlejšia ako čiarka zodpovedajúca hodnote 10 ng/ml na farebnej legende dodavanej so supravou.

 

 

 

 

DOSTATOČNÁ HLADINA

Zobrazia sa dve farebné čiarky, jedna sa má vždy vyskytovať v kontrolnej oblasti (C) a slabo vyfarbená čiarka má byť v testovacej oblasti (T). Intenzita čiarky v testovacej oblasti (T) je rovná alebo svetlejšia ako čiarka zodpovedajúca hodnote 30 ng/ml na farebnej legende dodavanej so supravou.

 

 

 

 

NADMERNÁ HLADINA

V kontrolnej oblasti (C) sa zobrazí jedna farebná čiarka. V testovacej oblasti (T) sa nezobrazi žiadna viditeľna farebna čiarka. V pripade nadmernej hladiny vam odporučame poradiť sa s lekarom.

NEPLATNÝ VÝSLEDOK

V kontrolnej oblasti sa nezobrazí žiadna čiarka. Najčastejšou pričinou nezobrazenia kontrolnej čiarky je dodanie nedostatočneho množstva vzorky alebo nespravny postup. Skontrolujte postup a test zopakujte s novou testovacou supravou. Ak problem pretrvava, okamžite prestaňte použivať testovaciu supravu a obraťte sa na lokalneho distributora.

 

 

 

 

 

PREVENTÍVNE OPATRENIA

 

Pred vykonaním testu si prečítajte všetky informácie uvedené v tomto príbalovom letáku.

• Služi iba na diagnosticke samotestovanie in vitro.

• V priestore, v ktorom manipulujete so vzorkami alebo supravami, nejedzte, nepite ani nefajčite.

• Skladujte na suchom mieste pri teplote 2 až 30 °C (36 – 86 °F), vyhnite sa miestam s nadmernou vlhkosťou. V pripade, ak bol poškodeny foliovy obal alebo došlo k jeho otvoreniu, supravu nepoužite.

• Tato testovacia suprava služi iba na predbežne testovanie a vysledky, ktore su opakovane mimo normalu, je potrebne konzultovať s lekarom alebo zdravotnickym pracovnikom.

• Presne dodržte určeny čas.

• Test použite iba raz. Testovaciu kazetu nerozoberajte ani sa nedotykajte testovacieho okienka.

• Suprava sa nesmie zmraziť ani použivať po datume exspiracie vytlačenom na obale.

• Uchovavajte mimo dosahu deti.

• Použity test sa ma zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

 

SKLADOVANIE A STABILITA

 

Skladujte uzatvorene v zapečatenom vrecku pri izbovej teplote alebo v chladničke (2 – 30 °C). Test je stabilny do datumu exspiracie vytlačeneho na zapečatenom vrecku. Test musi až do jeho použitia ostať v zapečatenom vrecku. NEZMRAZUJTE. Nepouživajte po datume exspiracie.

OTÁZKY A ODPOVEDE

 

Akým spôsobom funguje test na určenie hladiny vitamínu D?

V medicinskom poňati sa vitamin D v tele uchovava najma vo forme 25-hydroxyvitaminu D. Preto je možne celkovy stav vitaminu D určiť zistenim obsahu 25-hydroxyvitaminu D. V pripade pozitivneho vysledku

uroveň 25-hydroxyvitaminu D, ktora nedosahuje 30 ng/ml indikuje, že vitamin D chýba alebo je ho nedostatok. V takom pripade sa odporuča brať suplementy vitaminu D.

 

Kedy sa má test použiť?

 

Klinicke využitie zistenia hladiny 25-hydroxyvitaminu D služi na diagnosticke, liečebne ciele a monitoring rachitidy (u deti), osteomalacie, postmenopauzalnej osteoporozy a renalnej osteopatie. Nedostatok vitaminu D suvisi aj s inymi ochoreniami vratane rakoviny, kardiovaskularnych, autoimunitnych chorob, diabetu a depresie. Sledujte svoje hladiny vitaminu D, aby ste dokazali učiť, či je potrebne brať jeho suplementy. Rychlotest na určenie hladiny vitaminu D možete použiť kedykoľvek počas dňa.

 

Môže byť výsledok testu nesprávny?

 

Vysledok testu je presny, pokiaľ sa presne dodržia všetky pokyny v navode. Napriek tomu možete ziskať nespravny vysledok testu, ak kazeta rychlotestu na určenie hladiny vitaminu D pred použitim zvlhne, ak do jamky na vzorku nakvapkate nedostatočne množstvo krvnej vzorky alebo ak použijete menej ako 2 alebo viac ako 3 kvapky pufra. Kapilarna pipeta dodana v škatuľke zaručuje spravny objem odobratej krvi. Aj popri uvedenych skutočnostiach možu byť vzhľadom na imunologicke principy v zriedkavych pripadoch vysledky nespravne. V pripade uvedenych testov, založenych na imunologickom principe, sa vždy odporuča konzultacia s lekarom.

 

Ako vyhodnotiť test, ak je farba a intenzita sfarbenia čiarok odlišná?

 

Podľa ilustracie porovnajte intenzitu čiarky T s farebnou legendou na určenie hladiny vitaminu D, ktora sa dodava so supravou.

 

Ak odčítam výsledok po 20 minútach, bude spoľahlivý?

 

Nie. Vysledok je potrebne odčitať do 10 minút po pridani pufra. Vysledok je po uplynuti 20 minut nespoľahlivy.

 

Čo mám robiť, ak výsledok naznačuje neprítomnosť alebo nedostatočnú

hladinu?

 

Nepritomnosť alebo nedostatočna hladina znamena to, že hladina vitaminu D v krvi je nižšia ako 30 ng/ml. Mali by ste sa poradiť so svojim lekarom a ukazať mu vysledok testu. Vaš lekar nasledne rozhodne, či je

potrebne vykonať ďalšiu analyzu.

 

Čo mám robiť, ak výsledok znamená dostatočnú hladinu?

 

Ak vysledok naznačuje dostatočnu hladinu, znamena to, že hladina vitaminu D prekročila alebo je rovna hodnote 30 ng/ml a zodpoveda norme. Vzhľadom na tieto vysledky testu sa može, hoci zriedkavo a nemožno ju vylučiť, vyskytnuť toxicka hladina D vitaminu (hyperkalcemia). Ak však priznaky pretrvavaju, odporučame vam poradiť sa s lekarom.

Odporúčanie produktu

Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.