Rýchlotest Menopauza

Samodiagnostický test na stanovenie folikulostimulačného hormónu v moči

Rýchlotest Menopauza

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Menopauza vzniká v dôsledku zmeny hormonálnej rovnováhy v ženskom organizme. Táto zmena zvyčajne nastáva, keď žena dosiahne vek približne 45 rokov. Skutočné príznaky sa však pozorujú až vo veku okolo 55 rokov. Nepravidelný menštruačný cyklus je prvým príznakom začiatku menopauzy (perimenopauza). Folikulostimulačný hormón (FSH) je hormón, ktorého hladina sa počas menopauzy zvyšuje.

Test MENOPAUZA dokáže zistiť prítomnosť FSH v moči, ak jeho koncentrácia dosiahne hodnotu 25 mIU/ml a prekročí ju.

Test sa dá zaobstarať v lekárňach, prosíme Vás, aby ste hľadali na nižšie uvedený kód:

ADC Kód: 09D010FC-838F-4C98-9990-1648807AC875
SUKL Kód: P3294A

OBSAH BALENIA

Súprava obsahuje dva testy MENOPAUZA a jeden príbalový leták.

Každý test je zabalený v zapečatenom alumíniovom vrecku obsahujúcom jedno vrecko s vysušovadlom.

Pomôcka by mala až do použitia zostať v zapečatenom vrecku. Nepoužívajte vrecko s vysušovadlom.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Vyberte testovaciu pomôcku MENOPAUZA z ochranného vrecka roztrhnutím pozdĺž zárezu. Zlikvidujte vrecúško s vysušovadlom.

2. Odstráňte kryt pomôcky MENOPAUZA. Otočte pomôcku MENOPAUZA

tak, aby strana bez odčítavacieho okienka bola otočená smerom

k vám a absorpčná špička smerovala nadol.

3. Držte absorpčnú špičku priamo v prúde moču po dobu 5 až 10 sekúnd. Dbajte na to, aby do testovacej ani kontrolnej oblasti odčítavacieho okienka neprenikla žiadna kvapka moču. Ak vám to viac vyhovuje, môžete moč zachytiť do čistej a suchej nádoby (nie je súčasťou balenia) bez akýchkoľvek zvyškov a ponoriť absorpčnú špičku do moču na 10 sekúnd.

4. Nasaďte znovu kryt na testovaciu pomôcku MENOPAUZA. Vzorka moču sa tak dostane do kontaktu so špecifickými reagenciami, čím sa spustí test.

5. Položte testovaciu pomôcku MENOPAUZA na suché miesto s rovným povrchom s okienkom otočeným nahor.

6. Po 10 minútach odčítajte výsledky. Neodčítavajte výsledky po uplynutí 15 minút.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Na vyhodnotenie výsledkov je potrebné porovnať intenzitu sfarbenia čiarky FSH (testovacie okienko) a kontrolnej čiarky (kontrolné okienko).

1. Pozitívny výsledok:

Výsledok je pozitívny, keď je intenzita sfarbenia čiarky FSH silnejšia ako intenzita kontrolnej čiarky. Tento výsledok znamená, že hladina FSH sa rovná alebo je vyššia ako 25 mIU/ml. V takom prípade je potrebné vykonať po 5 alebo 7 dňoch druhý test, pretože koncentrácia FSH sa počas menštruačného cyklu môže meniť. Ak sa pozitívny výsledok potvrdí, pravdepodobne ste v procese menopauzy a mali by ste navštíviť svojho gynekológa a poradiť sa s ním o definitívnej diagnostike.

2. Negatívny výsledok:

Výsledok je negatívny, keď intenzita sfarbenia kontrolnej čiarky je silnejšia ako intenzita čiarky FSH. Tento výsledok znamená, že koncentrácia FSH je nižšia ako 25 mIU/ml a že pravdepodobne nie ste v procese menopauzy.

Upozornenie: v niektorých prípadoch sa čiarka FSH nemusí objaviť vôbec.

3. Neplatný výsledok:

Ak sa neobjaví žiadna kontrolná čiarka, nie je možné vyhodnotiť test a výsledok sa musí považovať za neplatný. V takom prípade sa odporúča zopakovať test s novým testom MENOPAUZA a čerstvou vzorkou moču.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

1. Tento test je určený len na diagnostické použitie in vitro. Len na vonkajšie použitie. NEPREHĹTAŤ

2. Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie. Test je spoľahlivý len vtedy, ak sa dôsledne dodrží návod na použitie.

3. Skladujte pri teplote od +4 °C do +30 °C. Nezmrazujte.

4. Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie (uvedeného na ochrannom vrecku) alebo ak je vrecko poškodené.

5. Test MENOPAUZA nepoužívajte opakovane.

6. Uchovávajte mimo dosahu detí.

7. Nepoužívajte moč tehotných žien alebo žien liečených hormonálnou liečbou.

8. Po použití môžete všetky časti zlikvidovať v koši na odpadky.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako funguje test MENOPAUZA?

Priemerná dĺžka hormonálneho cyklu u žien je 28 dní. Sekrécia FSH (folikulostimulačného hormónu) podnecuje dozrievanie folikulov a sekrécia LH (luteinizačného hormónu) ovuláciu. Stanovenie hladiny FSH a LH je indikované na detekciu amenorey a anovulačných cyklov.

Menopauza sa objavuje v priemernom veku 51 rokov, t. j. medzi 45 a 55 rokom života ženy, v závislosti od je individuálnych daností. Menopauza je spôsobená výraznou zmenou hormonálnej rovnováhy. Nepravidelný menštruačný cyklus je často prvým príznakom začiatku menopauzy. Ďalšie symptómy ako návaly horúčavy, nespavosť, búšenie srdca, vredy v ústnej dutine, zápal ďasien, vypadávanie vlasov, suchá vagína, osteoporóza, zimnica alebo nadmerné potenie môžu byť príznakom menopauzy. Test MENOPAUZA je test na stanovenie zvýšenej hladiny folikulostimulačného hormónu v moči, ktorá je indikátorom menopauzy. Test MENOPAUZA používa niekoľko protilátok na špecifickú detekciu hladiny ľudského FSH. V kontrolnej oblasti testu sa objaví kontrolná čiarka zaznamenávajúca nadbytok reagencie. V prípade pozitívneho výsledku to znamená, že koncentrácia FSH je vyššia ako 25 mIU/ml (stanovené v porovnaní s referenčnou hodnotou W.H.O.*).

*Svetová zdravotnícka organizácia

Kedy si môžem urobiť test?

Test je možné vykonať kedykoľvek počas menštruačného cyklu.

V akom čase je najlepšie urobiť si test?

Test si môžete urobiť kedykoľvek počas dňa, prvý ranný moč však obsahuje veľké množstvo FSH a umožňuje získať čo najlepšie výsledky.

Je možné, aby mi vyšiel nesprávny výsledok?

Výsledky testu sú presné, pokiaľ sa dôsledne dodrží návod na použitie. Výsledok však môže byť nepresný, ak bol test MENOPAUZA pred vykonaním testu navlhčený. Okrem toho môže byť test MENOPAUZA vo výnimočných prípadoch skreslený (pozitívny výsledok u mladejženy). V prípade neočakávaných alebo protichodných výsledkov sa odporúča poradiť sa s gynekológom, pretože niektoré zdravotné problémy môžu indukovať nesprávnu diagnózu.

Absorpčnú špičku som nechala v moči dlhšie ako 10 sekúnd. Získam presný výsledok?

Áno. Niekoľko sekúnd navyše nebude mať vplyv na výsledok.

Absorpčnú špičku som nechala v moči menej ako 5 sekúnd. Získam presný výsledok?

Nie, pretože objem vzorky nemusí byť dostatočný.

Čo mám robiť, ak je výsledok pozitívny?

Ak je výsledok pri prvom teste MENOPAUZA pozitívny, po 5 alebo 7 dňoch by sa mal vykonať druhý test. Ak je výsledok aj pri druhom teste pozitívny, hladina FSH sa zvýšila počas nezvyčajného obdobia, čo môže byť príznakom, že ste v procese menopauzy. Mali by ste sa poradiť so svojím gynekológom, aby vám potvrdil, či máte alebo nemáte diagnózu menopauzy.

Čo mám robiť, ak je výsledok negatívny?

Ak je výsledok negatívny, hladina FSH je nižšia ako 25 mIU/ml, čo znamená, že pravdepodobne nie ste v procese menopauzy. Ak však pociťujete príznaky menopauzy uvedené vyššie, odporúča sa urobiť si po 40 až 60 dňoch ďalší test alebo sa poradiť so svojím gynekológom.

Môže sa test použiť ako antikoncepčná metóda?

Nie, test nebol vyvinutý na tento účel a nemá sa na tento účel používať.

Ovplyvní prerušenie hormonálnej antikoncepcie (tabletky) výsledok testu?

Ak užívate antikoncepciu a práve ste ju vysadili, je možné, že váš cyklus môže byť nejaký čas nepravidelný, čo môže ovplyvniť výsledok testu. Pred použitím testu MENOPAUZA sa preto odporúča počkať aspoň dva cykly.

Dosiahla som menopauzálny vek. Urobila som si test, ktorého výsledok bol pozitívny, mám však stále pravidelný menštruačný cyklus. Prečo je to tak?

Pozitívny test indikuje, že hladina FSH je rovná alebo vyššia ako 25 mIU/ml, čo znamená, že ste pravdepodobne v procese menopauzy. Menopauza je definovaná ako strata menštruácie počas obdobia 12 mesiacov za sebou. Táto biologická zmena v živote ženy je však postupná a predchádza jej skoršie či neskoršie obdobie nazývané perimenopauza. Výsledok testu tak môže byť pozitívny, zatiaľ čo menštruačný cyklus je stále pravidelný. Znamená to, že pravdepodobne ste vo fáze perimenopauzy.

Aký presný je test MENOPAUZA?

Test MENOPAUZA je veľmi presný a už viac ako 10 rokov ho používajú odborníci v odbore. Hodnotiace správy vykazujú celkovú zhodu 92,8 % s referenčnou metódou. Napriek tomu, že tento test je spoľahlivý, môžu sa vyskytnúť aj falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky.

Odporúčanie produktu

Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.