Rýchlotest Rotavírus

Samodiagnostický test na detekciu rotavírusov a/alebo adenovírusov v stolici

Rýchlotest Rotavírus

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Rotavírusy a adenovírusy sú hlavnou príčinou vzniku infekčnej gastroenteritídy a súvisiacich syndrómov u ľudí, najmä u detí a starších osôb. Adenovírusy sa zvyčajne spájajú s gastroenteritídou, ale aj s mnohými ďalšími ochoreniami, ako je napríkald faryngitída, bronchitída alebo keratokonjunktivitída, pokiaľ sa nachádzajú v dýchacích cestách. Infekcie spôsobené týmito vírusmi môžu byť závažné u malých detí, starších ľudí alebo pacientov so zníženou imunitou. Infekcia rotavírusmi a adenovírusmi sa ľahko šíri kontaktom s kontaminovanými predmetmi alebo inými povrchmi okolitého prostredia kontaminovanými stolicou. Každoročné epidémie sa zvyčajne objavujú na jeseň a na jar, v závislosti od geografickej oblasti však nemusia mať sezónny charakter.

ROTAVÍRUS je rýchly imunodiagnostický test na imunologickú detekciu rotavírusov a/alebo adenovírusov vo vzorke stolice. Testovacia pomôcka pozostáva z plastového krytu obsahujúceho dva reagenčné prúžky, t. j. jeden určený pre rotavírus a druhý pre adenovírus, pričom každý z nich má odlíšené zóny na detekciu vírusu a na kontrolu.

Test sa dá zaobstarať v lekárňach, prosíme Vás, aby ste hľadali na nižšie uvedený kód:

ADC Kód: D99AB828-8F9D-4E03-BFF0-9128E99DCAF9
SUKL Kód: P3298A

OBSAH BALENIA

Škatuľka obsahuje materiál potrebný na vykonanie testu:

• 1 zatavené hliníkové vrecko, obsahujúce:

• 1 testovaciu pomôcku

• 1 vrecko s vysušovadlom

Ochranné vrecko otvorte až po odobratí vzorky stolice. Vrecko s vysušovadlom je potrebné zlikvidovať.

• 1 fľaštičku na odber stolice obsahujúcu 2 ml extrakčného roztoku

• 1 papierový prúžok na odobratie vzorky stolice

• 1 príbalový leták

POSTUP

Pred vykonaním testu je potrebné odobrať vzorku stolice podľa nasledujúcich pokynov:

A – Odobratie vzorky stolice

1. Dôkladne si umyte ruky. Použite mydlo a teplú vodu. Osušte si ruky čistým uterákom.

2. Odber vzorky stolice je potrebné vykonať pomocou špeciálneho papierového prúžku dodaného v balení.

3. Odskrutkujte uzáver fľaštičky na odber stolice a ponorte tyčinku (asi 2 cm) do stolice na 3 rôznych miestach.

4. Nasaďte uzáver s obsahom vzorky stolice na odberovú fľaštičku s riediacim roztokom. Pevne ho zaskrutkujte a dobre potrepte, aby sa vzorka stolice resuspendovala v riediacom roztoku.

5. Odstráňte papierový prúžok na odber vzorky a zlikvidujte ho v toalete.

B – Postup vykonania testu

1. Otvorte pomocou zárezov ochranné vrecko a vyberte z neho testovaciu pomôcku. Zlikvidujte malé vrecko s vysušovadlom.

2. Odlomte špičku fľaštičky na odber vzorky.

3. Držte fľaštičku vo vertikálnej polohe a pomalým kvapkaním v intervaloch 2 – 3sekundy medzi jednotlivými kvapkami nakvapkajte presne 5 kvapiek extraktu do jamky na vzorku.

Poznámka: Je potrebné pridať 5 kvapiek extraktu do každej jamky na vzorku, pretože v pomôcke sú 2 reagenčné prúžky – jeden pre rotavírus a druhý pre adenovírus.

4. Po 10 minútach odčítajte výsledok. Neodčítavajte výsledok po uplynutí 15 minút.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Intenzita sfarbenia čiarky nezohráva žiadnu rolu pri interpretácii výsledku testu.

1. Pozitívny výsledok

V hornom odčítavacom okienku sa objavia dve farebné čiarky. Intenzita sfarbenia testovacej čiarky nad značkou T môže byť silnejšia ako intenzita kontrolnej čiarky (C). Tento výsledok znamená, že vo vzorke je prítomný antigén rotavírusu a mali by ste vyhľadať lekára.

V dolnom odčítavacom okienku sa objavia dve farebné čiarky. Intenzita sfarbenia testovacej čiarky pod značkou T môže byť

silnejšia ako intenzita kontrolnej čiarky (C). Tento výsledok znamená, že vo vzorke je prítomný antigén adenovírusu a

mali by ste vyhľadať lekára.

2. Negatívny výsledok

V kontrolnej zóne (C) horného aj dolného odčítavacieho okienka sa objaví len jedna farebná čiarka. Tento výsledok znamená, že vo vzorke stolice sa nezistili žiadne rotavírusové ani adenovírusové antigény.

3. Neplatný výsledok

ÉAk sa v kontrolnej zóne (C) neobjaví žiadna čiarka v rotavírusovej ani adenovírusovej časti pomôcky, výsledok testu je neplatný. Test je potrebné zopakovať s použitím nového testu na ROTAVÍRUS a novej vzorky stolice.

1. Tento test je určený výhradne na diagnostické použitie in vitro.

Len na vonkajšie použitie. NEPREHĹTAŤ

2. Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod. Test je možné vyhodnotiť len vtedy, ak sa dodržia všetky pokyny v návode. Dodržiavajte presne uvedený počet kvapiek a reakčný čas.

3. Skladujte pri teplote od + 4 °C do + 30 °C. Nezmrazujte.

4. Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na označení škatule a na alumíniovom vrecku alebo ak je ochranné vrecko poškodené.

5. Test na ROTAVÍRUS nepoužívajte opakovane.

6. Uchovávajte mimo dosahu detí.

7. Po použití môžete všetky časti zlikvidovať v koši na odpadky.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako funguje test na ROTAVÍRUS?

Ak je u infikovaných ľudí prítomný rotavírus alebo adenovírus, vylučujú sa v stolici. Test na ROTAVÍRUS je určený na detekciu antigénov rotavírusu a adenovírusu pomocou dvoch samostatných prúžkov umiestnených v tej istej kazete. Každý prúžok obsahuje pár špecifických protilátok proti rotavírusu alebo adenovírusu. Na každom prúžku je jedna protilátka imobilizovaná v testovacej zóne (T) a druhá naviazaná na častice koloidného zlata na vizualizáciu pozitívnej reakcie (červená čiarka) v testovacej zóne (T) oboch odčítavacích okienok. Kontrolná čiarka (C), ktorá indikuje, že test bol vykonaný správne, zachytáva prebytok častíc červeného zlata a objaví sa v kontrolných zónach oboch odčítavacích okienok.

Kedy by sa mal test vykonať?

Test na ROTAVÍRUS sa môže vykonať kedykoľvek počas dňa, keď máte nutkanie na stolicu.

Môže byť výsledok nesprávny?

Výsledok testu je presný, pokiaľ sa dodržia všetky pokyny v návode. Výsledok však môže byť nesprávny, ak sa test na ROTAVÍRUS pred vykonaním testu namočí, ak sa postup odberu stolice nevykoná správne, ak je vzorka kontaminovaná alebo ak sa do jamiek na vzorku pridá nesprávny počet kvapiek.

Ako interpretovať test, ak je farba a intenzita sfarbenia čiarky T a

C odlišná?

Farba a intenzita sfarbenia čiarky nezohráva žiadnu rolu pri interpretácii výsledku. Čiarky by mali byť len homogénne a úplné.

Čo znamená čiarka, ktorá sa objaví v zónach (C) okienok?

Keď sa objaví táto čiarka, znamená to, že test bol vykonaný správne.

Ak odčítam výsledok po 15 minútach, bude spoľahlivý?

Nie. Test sa má odčítať najskôr po 10 minútach a najneskôr do 15 minút od pridania extraktu. Výsledky sú spoľahlivé len do 15 minút.

Čo mám robiť, ak je výsledok pozitívny?

Ak je výsledok pozitívny, znamená to, že vo vzorke stolice je prítomný rotavírus a/alebo adenovírus a že by ste sa mali poradiť s lekárom, najmä ak máte oslabený imunitný systém, a ukázať mu výsledok testu. Lekár potom rozhodne, čo by ste mali ďalej robiť.

Čo mám robiť, ak je výsledok negatívny?

Ak je výsledok negatívny, znamená to, že vo vzorke stolice nie sú prítomné žiadne rotavírusy ani adenovírusy. Ak máte však aj naďalej príznaky infekcie, ako je hnačka, bolestivé črevá, bronchitída alebo konjunktivitída, odporúča sa poradiť sa s lekárom.

Aký presný je test na ROTAVÍRUS?

Test na ROTAVÍRUS je presný a už viac ako 20 rokov ho používajú odborníci v odbore (nemocnice, laboratóriá). Hodnotiace správy preukazujú, že celková zhoda v porovnaní s referenčnou metódou je vyššia ako 92 % (IS 95 % [92,30 – 100,00]*) Napriek tomu, že tento test je veľmi spoľahlivý, môžu sa vyskytnúť aj falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky.

*IS 95 %: 95 % interval spoľahlivosti.

Odporúčanie produktu

Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.