Rýchlotest Tehotenský krvný test BABYCHECK-1 WB

Rýchlotest Tehotenský krvný test BABYCHECK-1 WB

  • Samodiagnostický test na zistenie tehotenstva, z jednej kvapky krvi.

  • BABYCHECK-1 WB samodiagnostický rýchlotest, vhodný na zistenie tehotenstva, ktorý detekuje prítomnosť hormónu hCG (ľudský choriový gonadotropín).

  • Pomocou rýchlostestov na báze moču je možné detegovať graviditu týždeň po vynechaní menšrtuácie, kým krvné testy indikujú tehotenstvo už niekoľko dní po oplodnení.

  • Tehotenské krvné testy sú všeobecne presnejšie ako testy na báze moču.

  • Test BABYCHECK-1 WB je spoľahlivý. Na základe prieskumov je presnosť testu BABYCHECK-1 WB 98% [95.2 - 99.5 %**].

BABYCHECK-1 WB je kvalitatívny rýchlotest pre detekovanie hCG z plnej krvi. S jeho pomocou za 5 minút je možné zistiť koncentráciu hCG od 25IU/L.

ADC Kód: 458148D2-8E90-480A-9253-33A442F5E5EE
SUKL Kód: P1853A

Všeobecné informácie

BABYCHECK-1 WB samodiagnostický rýchlotest, vhodný na zistenie tehotenstva, ktorý detekuje prítomnosť hormónu hCG (ľudský choriový gonadotropín). Pomocou rýchlostestov na báze moču je možné detegovať graviditu týždeň po vynechaní menšrtuácie, kým krvné testy indikujú tehotenstvo už niekoľko dní po oplodnení. Tehotenské krvné testy sú všeobecne presnejšie ako testy na báze moču. To je dôvodom, prečo je použitie krvných / sérových tehotenských testov rozšírené v nemocniciach / laboratóriách. Navyše množstvo spotrebovanej tekutiny môže ovplyvniť výsledky testov na báze moču (hCG sa zriedi vo väčších množstvách tekutiny), ale neovplyvňuje výsledky krvných testov.

Presnosť testu je tiež veľmi dôležitá otázka, pretože tehotenstvo vyžaduje od matky určité opatrenia, zmeny životného štýlu, napr. prestať fajčiť, piť alkohol, alebo znížiť dávky niektorých liekov, potravín prípadne ich úplne vysadiť.

BABYCHECK-1 WB je kvalitatívny rýchlotest pre detekovanie hCG z plnej krvi. S jeho pomocou za 5 minút je možné zistiť koncentráciu hCG od 25IU/L.

INFORMÁCIE

Krabica obsahuje pomôcky potrebné na vykonanie testu, ako:

• 1 ks zapečatené hliníkové vrecúško, v ňom:

  1. 1 ks testovacia kazeta
  2. 1 ks plastová pipeta
  3. 1 ks vysúšacie vrecko

• 1 ks sterilná lanceta na odber krvi

• 1 ks fľaštička s kvapkadlom, ktorá obsahuje 1 mlpufrového roztoku

• 1 ks alkoholová utierka

• 1 ks návod na použitie

POZOR: Hliníkové vrecúško otvorte iba vtedy, ak ste všetko pripravil na vykonanie testu! Vysúšacie vrecko nie je súčasťou testovacieho postupu

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre úspešné vykonanie testu je potrebné vhodné prostredie. Obsah krabice umiestnite na čistý, suchý a rovný povrch, napríklad na stôl, a postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Umyte si ruky mydlom a opláchnite čistou vodou! Použite čistý uterák!

2. Roztrhnite ochranný obal (pri záreze) a vyberte z neho test a pipetu, potom vyhoďte hliníkové, ako aj a vysúšacie vrecko!

3. Pripravte lancetu: držte ju opatrne v rukách, aby ste ani náhodou nestlačil aktivačný gombík! Otočte vrchnákom lancety o štvrť otáčky tak, aby ste pocítil oddelenia vrchnáka od lancety. Potom pokračujte v krútení (2-3 otáčky), ale neťahajte, len otáčajte. Po odstránení vrchnák vyhoďte. (obrázok c.1-2)

4. Očistite niektoré bruško prsta alkoholovým tampónom. Prst ľahkým tlakom masírujte smerom k jeho brušku, aby sa prekrvil.

5. Silno pritlačte lancetu, spôsobom uvedeným na obrázku, k očistenému brušku prsta. (obrázok č.3) Stlačte aktivačné tlačítko. (obrázok č.3)

6. Špička lancety sa okamžite po pichnutí automaticky a bezpečne vráti do východiskovej polohy. Lancetu nepoužívajte opakovane!

7. Vytvorenie kvapki krvi podporte masírovaním bruška pichnutého prsta. (obrázok č.4)

8. Pridržte pipetu ku kvapki krvi, stlačte koniec pipety a pomalým uvolnením nasajte krv až po označenie/čiarku vo vnútri pipety. Nestláčajte medzitým znovu koniec pipety! Ak krv nedosiahne označenie, znovu pomasírujte bruško prsta, aby ste získal ešte málo vzorky. Snažte sa, ako sa len dá, zabrániť vzniku vzduchovej bublinky. (obrázok č.5)

9. Vzorku krvi naneste stlačením pipety do okrúhleho okienka testovacej kazety spôsobom, ako je uvedené na obrázku. (obrázok č.6)

10. Počkajte, až sa krv absorbuje z okienka. (30-40 sekúnd). Potom odstráňte modrý uzáver fľaše s obsahom pufrového roztoku (biely uzáver nechajte neporušený), držte ju vo zvislej polohe a pomaly v intervale 2-3 sekúnd nakvapkajte presne 4 kvapky pufrového roztoku do testovacieho okienka (obrázok č. 7). Testovaciu kazetu nechajte vo vodorovnej polohe, nepohybujte ňou.

11. Výsledok odčítajte v rozpätí 10 až 15 minút. Nevyhodnocujte test do 10 minút a po 15 minútach!

Vyhodnotenie výsledku

Farebná intenzita pásikov, ktoré sa objavia, neovplyvňuje výsledok!

1. Negatívny výsledok

Na kontrolnej ploche sa objaví iba jedna čiarka, pod označením C. Výsledok testu je negatívny, ukazuje to, že hladina hCG je pod 25 IU/L.

2. Pozitívny výsledok

Na kontrolnej ploche sa objavia dve čiarky: pod označeniami T a C (nezáleží na tom, ak nie sú rovnakej intenzity). Výsledok testu je pozitívny, ukazuje to, že hladina hCG je 25 IU/L alebo vyššia, takže ste tehotná.

3. Neplatný výsledok

Považuje sa za neplatný výsledok, ak na kontrolnej ploche sa neobjaví ani jedna čiarka, aleo ak je viditeľná farebná čiarka iba pod označením T. V tomto prípade nie je možné test vyhodnotiť, výsledok je neplatný, doporučuje sa opakovanie testu novým BABYCHECK-1 WB rýchlotestom.

UPOZORNENIE

1. Tento test sa považuje za in vitro používaný diagnostický nástroj. Neprehĺtajte žiadne z jeho komponentov!

2. Pred použitím testu si pozorne prečítajte pokyny uvedené v návode na použitie. Test poskytuje spoľahlivý výsledok iba vtedy, ak budú presne dodržané všetky pokyny. Dôsledne dodržujte určené množstvo krvi a pufrového roztoku, ako aj časy na odčítanie.

3. Test sa uchováva pri teplote od +4 C° do +30 C°. V žiadnom prípade nezmrazujte!

4. Nepoužívajte výrobok, ak doba použiteľnosti, ktorá je uvedená na obale vypršala, alebo ak vnútorné ochranné balenie je poškodené.

5. Test je vhodný na jednorázové použitie, opätovne ho nepoužívajte!

6. Uchovávajte mimo dosahu detí!

7. Po použití môžu byť všetky časti testu vyhodené medzi komunálny odpad.

Otázky a odpovede

- Ako funguje test BABYCHECK-1 WB?

V tele tehotných žien sa začína tvoriť hormón ľudský chorionický gonadotropín (hCG), ktorý sa dostáva do krvného obehu a jeho hladina sa časom postupne zvyšuje. Tehotenský test BABYCHECK-1WB detekuje prítomnosť hormónu hCG v krvi. Test BABYCHECK-1 WB pomocou jedného špeciálneho páru protilátok detekuje hormón hCG, ak jeho hladina v krvi je 25IU/L (je iná, ako referenčná hodnota WHO) alebo vyššia. WHO – Svetová zdravotnícka organizácia.

- Kedy je možné vykonať tento test?

Tehotenský test BABYCHECK-1 WB je možné vykonať kedykoľvek počas dňa. Test BABYCHECK-1 WB je schopný graviditu odhaliť skôr ako testy, ktoré využívajú moč, pretože hormón hCG, ktorý placenta začína tvoriť, sa primárne dostane do krvného obehu a iba následne do moču. Preto už nie je potrebné zhromažďovať prvý ranný moč, aby sa zvýšila možnosť včasnej detekcie tehotenstva.

- Môže byť výsledok nesprávny?

Zobrazené výsledky sú spoľahlivé, ak boli dodržané všetky pokyny uvedené v návode na použitie. Môžete však dostať nesprávny výsledok, ak bol test BABYCHECK-1 WB pred použitím vystavený vlhkosti alebo ak bolo množstvo krvnej vzorky nízke. Pomocou označenia na plastovej pipete v balení môžete skontrolovať množstvo odobranej krvnej vzorky. Niektoré lieky s obsahom hCG (napr. Pregnyl) a niektoré zriedkavé choroby môžu poskytnúť falošne pozitívny výsledok. Alkohol, anestetiká, antibiotiká, antikoncepčné pilulky, niektoré lieky obsahujúce hormóny (klomifén) a analgetiká neovplyvňujú výsledok testu. V prípade potratu, umelého prerušenia tehotenstva, alebo pôrodu v priebehu 8 týždňov je tiež možný falošný pozitívny výsledok, pretože test deteguje prítomnosť hCG, ktorá je stále prítomná v organizme.

- Ako sa má vyhodnotiť test, ak je farba, alebo farebná intenzita kontrolných pásikov rozdielna?

Farba a intenzita farby nemá vplyv na vyhodnotenie testu. Pásiky musia byť iba jasno viditeľné a homogénne. Ak sú oba pásiky- hoci iba slabo- viditeľné, test sa musí vyhodnotiť ako pozitívny.

- Čo označuje pásik pod označením C?

Pásik, ktorý sa objaví pod označením C (Control) označuje iba správne fungovanie testovacej kazety.

- Ak test odčítam po uplynutí 15 minút, je ešte výsledok vyhodnotiteľný?

Nie. Výsledok má byť odčítaný po 10 minútach po pridaní pufrového roztoku, avšak do 15 minút. Nevyhodnocujte test po uplynutí 15 minút!

- Čo mám robiť, ak je test pozitívny?

Ak je výsledok pozitívny poraďte sa so svojim lekárom a/ alebo gynekológom o Vašom tehotenstve. Skorá prenatálna starostlivosť je vel’mi dôležitá pre bezpečnosť v ďalšej fáze tehotenstva.

- Čo mám robiť, ak je výsledok negatívny?

Ak je výsledok negatívny to znamená, že Vaša krv neobsahuje, alebo iba v malej miere obsahuje hCG (test deteguje hladinu 25IU/L hCG) a s najväčšou pravdepodobnosťou nie ste tehotná. Okrem toho ste mohla nesprávne vypočítať termín menštruácie, najmä ak je zvyčajne nepravidelná. Ak aj v tomto prípade dostanete negatívny výsledok a menštruácia naďalej mešká, poraďte sa so svojim lekárom a/ alebo gynekológom, lebo meškanie môže mať iné dôvody.

- Do akej miery je spoľahlivý test BABYCHECK-1 WB?

Test BABYCHECK-1 WB je spoľahlivý. Na základe prieskumov je presnosť testu BABYCHECK-1 WB 98% [95.2 - 99.5 %**]. Hoci je test spoľahlivý, môze sa vyskytnúť falošne negatívny alebo falošne pozitívny výsledok.

** 95%- ný interval spoľahlivosti.

Odporúčanie produktu

Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.