Rýchlotest Pečeň

Rýchlotest Pečeň

LIVER-Screen®
Samodiagnostický test na kontrolu fyziologického stavu pečene z kvapky krvi.

Úloha pečene je nevyhnutná pre zdravé fungovanie tela. Pomáha absorbovať živiny, v odstraňovaní toxických látok z krvi, pri vylučovaní bielkovín a pri skladovaní energie.

V prípade problémov súvisiacich s pečeňou sa môžu vyskytnúť okrem iných nasledovné príznaky: tmavá moč, stolica svetlej farby, strata chuti do jedla, žltkasté sfarbenie očného beľma alebo kože (žltačka), zväčšenie brucha, celková slabosť tela, únava.

Ochorenia pečene môžu mať mimoriadne veľa dôvodov, ako je napríklad hepatitída, vedľajšie účinky určitých liekov, cirhóza pečene v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu, ako aj abnormálna nadváha, najmä spojené s ochoreniami diabetes alebo hypertenzia.

Existuje veľa testov na posúdenie stavu pečene,najbežnejší je transaminálny (ALT a AST) enzýmový prieskum. Tieto enzýmy sa uvoľňujú z pečene následkom choroby alebo poranenia.

Test na zistenie stavu pečene je rýchlotest, ktorý slúži na meranie zvýšenej hladiny ALT a AST, pre úspešné použitie ktorého stačí jedna kvapka krvi odobratá z bruška prsta.

Test sa skladá z plastovej kazety, kotrá obsahuje kartu s dvoma oddelenými zónami na detekciu transamináz (červená farba, ak je pozitívna) a kontrolnú plochu (modrá farba).

ADC Kód: 695B5D84-4131-43CB-A683-DF91B061691E
SUKL Kód: P0524A

Úloha pečene je nevyhnutná pre zdravé fungovanie tela. Pomáha absorbovať živiny, v odstraňovaní toxických látok z krvi, pri vylučovaní bielkovín a pri skladovaní energie.

V prípade problémov súvisiacich s pečeňou sa môžu vyskytnúť okrem iných nasledovné príznaky: tmavá moč, stolica svetlej farby, strata chuti do jedla, žltkasté sfarbenie očného beľma alebo kože (žltačka), zväčšenie brucha, celková slabosť tela, únava.

Ochorenia pečene môžu mať mimoriadne veľa dôvodov, ako je napríklad hepatitída, vedľajšie účinky určitých liekov, cirhóza pečene v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu, ako aj abnormálna nadváha, najmä spojené s ochoreniami diabetes alebo hypertenzia.

Existuje veľa testov na posúdenie stavu pečene,najbežnejší je transaminálny (ALT a AST) enzýmový prieskum. Tieto enzýmy sa uvoľňujú z pečene následkom choroby alebo poranenia.

Test na zistenie stavu pečene je rýchlotest, ktorý slúži na meranie zvýšenej hladiny ALT a AST, pre úspešné použitie ktorého stačí jedna kvapka krvi odobratá z bruška prsta.

Test sa skladá z plastovej kazety, kotrá obsahuje kartu s dvoma oddelenými zónami na detekciu transamináz (červená farba, ak je pozitívna) a kontrolnú plochu (modrá farba).

INFORMÁCIE

Krabica obsahuje pomôcky potrebné na vykonanie testu, ako:

1 ks zapečatené hliníkové vrecúško, v ňom:

• 1 ks testovacia kazeta

• 1 ks plastová pipeta

• 1 ks vysúšacie vrecko

1 ks sterilná lanceta na odber krvi

1 ks fľaštička s kvapkadlom, ktorá obsahuje 1 ml pufrového roztoku

1 ks alkoholová utierka

1 ks návod na použitie

POZOR: Hliníkové vrecúško otvorte iba vtedy, ak ste všetko pripravil na vykonanie testu! Vysúšacie vrecko nie je súčasťou testovacieho postupu

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre úspešné vykonanie testu je potrebné vhodné prostredie. Obsah krabice umiestnite na čistý, suchý a rovný povrch, napríklad na stôl, a postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Umyte si ruky mydlom a opláchnite čistou vodou! Použite čistý uterák!

2. Roztrhnite ochranný obal (pri záreze) a vyberte z neho test a pipetu, potom vyhoďte hliníkové, ako aj a vysúšacie vrecko!

3. Pripravte lancetu: držte ju opatrne v rukách, aby ste ani náhodou nestlačil aktivačný gombík! Otočte vrchnákom lancety o štvrť otáčky tak, aby ste pocítil oddelenia vrchnáka od lancety. Potom pokračujte v krútení (2-3 otáčky), ale neťahajte, len otáčajte. Po odstránení vrchnák vyhoďte. (obrázok c.1-2)

4. Očistite niektoré bruško prsta alkoholovým tampónom. Prst ľahkým tlakom masírujte smerom k jeho brušku, aby sa prekrvil.

5. Silno pritlačte lancetu, spôsobom uvedeným na obrázku, k očistenému brušku prsta. Stlačte aktivačné tlačítko. (obrázok č.3)

6. Špička lancety sa okamžite po pichnutí automaticky a bezpečne vráti do východiskovej polohy. Lancetu nepoužívajte opakovane!

7. Vytvorenie kvapki krvi podporte masírovaním bruška pichnutého prsta. (obrázok č.4)

8. Pridržte pipetu ku kvapki krvi, stlačte koniec pipety a pomalým uvolnením nasajte krv až po označenie/čiarku vo vnútri pipety. Nestláčajte medzitým znovu koniec pipety! Ak krv nedosiahne označenie, znovu pomasírujte bruško prsta, aby ste získal ešte málo vzorky. Snažte sa, ako sa len dá, zabrániť vzniku vzduchovej bublinky. (obrázok č.5)

9. Vzorku krvi naneste stlačením pipety do okrúhleho okienka testovacej kazety spôsobom, ako je uvedené na obrázku. (obrázok č.6)

10. Počkajte, až sa krv absorbuje z okienka. (30-40 sekúnd). Potom odstráňte modrý uzáver fľaše s obsahom pufrového roztoku (biely uzáver nechajte neporušený), držte ju vo zvislej polohe a pomaly v intervale 2-3 sekúnd nakvapkajte presne 4 kvapky pufrového roztoku do testovacieho okienka). (obrázok č. 7). Testovaciu kazetu nechajte vo vodorovnej polohe, nepohybujte ňou.

11. Výsledok odčítajte v rozpätí 10 až 15 minút. Nevyhodnocujte test do 10 minút a po 15 minútach!

VYHODNOTENIE VýSlEDKU

Farebná intenzita pásikov, ktoré sa objavia, neovplyvňuje výsledok!

1. Negatívny výsledok

Na kontrolnej ploche sa objaví iba jedna čiarka, pod označením C. Tento výsledok znamená, že hladina transamináz v krvi je normálna, Vaša pečeň funguje normálne.

2. Pozitívny výsledok

Na kontrolnej ploche sa objavia dve čiarky: pod označeniami T a C (nezáleží na tom, ak nie sú rovnakej intenzity). Tento výsledok znamená, že hladina jedného alebo oboch druhov transamináz je vyššia, ako normálna hodnota (80 IU/L).

3. Neplatný výsledok

Považuje sa za neplatný výsledok, ak na kontrolnej ploche sa neobjaví ani jedna čiarka, aleo ak je viditeľná farebná čiarka iba pod označením T. V oboch prípadoch je test nevyhodnotiteľný, doporučuje sa opakovanie testu novým rýchlotestom.

1. Tento test sa považuje za in vitro použív aný diagnostický nástroj. Neprehĺtajte žiadne z jeho komponentov!

2. Pred použitím testu si pozorne prečítajte pokyny uvedené v návode na použitie. Test poskytuje spoľahlivý výsledok iba vtedy, ak budú presne dodržané všetky pokyny. Dôsledne dodržujte určené množstvo krvi a pufrového roztoku, ako aj časy na odčítanie.

3. Test sa uchováva pri teplote od +4 C° do +30 C°. V žiadnom prípade nezmrazujte!

4. Nepoužívajte výrobok, ak doba použiteľnosti, ktorá je uvedená na obale vypršala, alebo ak vnútorné ochranné balenie je poškodené.

5. Test je vhodný na jednorázové použitie, opätovne ho nepoužívajte!

6. Uchovávajte mimo dosahu detí!

7. Po použití môžu byť všetky časti testu vyhodené medzi komunálny odpad.

OTÁZKY A ODPOVEDE

-Ako funguje rýchlotest na zistenie stavu pečene?

Následkom poranenia alebo ochorenia pečene sa v krvi zvýši hladina transamináz (ALT a/ alebo AST). Vďaka špecifickým imunológickým činidlám Rýchlotest na zistenie stavu pečene vníma jeden alebo obidva transaminázy, ak ich množstvo prekročila hladinu 80 IU / l. Testovacia kazeta naznačuje abnormálnu koncentráciu transamináz jednou alebo dvoma červenými čiarkami.

- Kedy je možné vykonať tento test?

V prípade problémov súvisiacich s pečeňou sa môžu vyskytnúť okrem iných nasledovné príznaky: tmavá moč, stolica svetlej farby, strata chuti do jedla, žltkasté sfarbenie očného beľma alebo kože (žltačka), zväčšenie brucha, celková slabosť tela,únava. Ak sa u Vás vyskytne jeden alebo viacero z týchto príznakov, je vhodné použiť Rýchlotest na zistenie stavu pečene.

- Môže byť výsledok nesprávny?

Zobrazené výsledky sú spoľahlivé, ak boli všetky body v tejto príručke prísne dodržané. Môžete však dostať nesprávny výsledok, ak bola skúšobná kazeta pred použitím vystavená vlhkosti alebo ak je množstvo krvnej vzorky nízke. Pomocou označenia na plastovej pipete z balenia môžete kontrolovať množstvo odobratej krvnej vzorky.

- Ako sa má vyhodnotiť test?

Rýchlotest na zistenie stavu pečene je pozitívny, ak popri modrej čiarky sa objaví jeden alebo dva červené čiarky, ktoré ukazujú hladinu k nim priradených transamináz (ALT a AST). Pri problémoch s pečeňou sa môže stať, že iba hladina jednej transaminázy je vyššia.

- Čo označuje pásik pod označením C?

Pásik, ktorý sa objaví pod označením C (Control) označuje iba správne fungovanie testovacej kazety.

- Ak test odčítam po uplynutí 15 minút, je ešte výsledok vyhodnotiteľný?

Nie. Výsledok má byť odčítaný po 10 minútach po pridaní pufrového roztoku, avšak do 15 minút. Nevyhodnocujte test po uplynutí 15 minút!

- Čo mám robiť, ak je test pozitívny?

Ak je výsledok pozitívny, znamená to, že hladina transaminázy ALT a/ alebo AST je vyššia ako normálna hodnota (80 IU / l). V takom prípade sa poraďte so svojím lekárom, informujte ho o výsledku, môže Vám navrhnúť ďalšie testy. Aj keď koncentrácia hladín ALT a AST v krvi je dôležitá pri diagnostike ochorení pečene, pre kompletné posúdenie je potrebné vyšetrenie aktivity ostatných enzýmov (Alkalická fosfatáza, gama-glutamyltransferáza, laktátdehydrogenáza ...) ako aj ďalšie krvné testy, ako je analýza hladiny močoviny, kreatinínu alebo bilirubínu. Zvýšenú hladinu transamináz môže spôsobiť ďalej nadváha alebo zvýšená telesná aktivita, teda pre stanovenie diagnózy v každom prípade vyhl‘adajte svojho lekára.

- Čo mám robiť, ak je výsledok negatívny?

Ak je výsledok negatívny, znamená to, že hladiny transamináz majú normálnej hodnote (80 UI / l). Pri pretrvávajúcich ťažkostiach navštívte lekára.

- Do akej miery je spoľahlivý Rýchlotest na zistenie stavu pečene?

Na základe prieskumov je presnosť Rýchlotestu na zistenie stavu pečene viac ako 89,2%, čo odpovedá presnosti klinických vyšetrení. Hoci je test spoľahlivý, môze sa vyskytnúť falošne negatívny alebo falošne pozitívny výsledok.

Odporúčanie produktu

Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.