Rýchlotest Streptococcus A

Rýchlotest Streptococcus A

Samodiagnostický test na detekciu β-hemolytických streptokokových baktérií skupiny a pri infekcii hrdla StREPa’lERt®.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Infekcia β-hemolytických streptokokov zo skupiny A (tiež známa ako Streptococcus pyogenes) je najčastejšou bakteriálnou príčinou akútnej faryngitídy a je tiež zodpovedná za niektoré kožné infekcie ako je impetigo a erysipel.

Po väčšine zápaly v hrdle sú spôsobené vírusovými infekciami, ktoré sa vyliečia samé osebe bez potreby antibiotickej liečby. Kým Strep A infekcie môžu niekedy odznieť v priebehu niekoľkých dní bez liečby, lekári predpisujú antibiotiká, aby zabránili súvisiacim komplikáciám, ktoré môžu byť závažné, ako napríklad reumatická horúčka, alebo akútna glomerulonefritída.

Test Streptococcus A je špecifický imunologický test na detekciu infekcie, spôsobenej streptokokovými baktériami skupiny A v hrdle. Pomáha rýchlo zistiť, či zápal v hrdle spôsobený baktériami Strep A alebo inými choroboplodnými zárodkami (zvyčajne vírusmi), vyžaduje liečbu antibiotikami.

ADC Kód: 5B70F210-EE39-4FFA-8999-93A9DB18A5C9
SUKL Kód: P0526A

INFORMÁCIE

Škatuľka obsahuje materiál potrebný na vykonanie testu:

- 1 utesnené hliníkové vrecko obsahujúce:

- 1 testovací prúžok a 1 vysúšadlo.

Ochranný obal otvárajte len vtedy, keď ste pripravený na vykonanie testu. Vysúšadlo sa musí zlikvidovať.

- 1 sterilný tampón

- 1 sterilná drevená špachtľa na pritlačenie jazyka

- 1 fľaška extrakčného roztoku 1 (modrý uzáver): 1 ml

- 1 fľaška extrakčného roztoku 2 (zelený uzáver): 1 ml

- 1 prázdna odsávacia trubička

- 1 penové pracovisko

- 1 návod na používanie

NÁVOD NA POUŽITIE

- testovací postup vždy začína správnou prípravou.

1. Obsah škatuľky položte na čistý, suchý a rovný povrch (napr. tácka). Potom postupujte nasledovne:

2. Dôkladne si umyte ruky. Použite mydlo a teplú vodu.

3. Odsávaciu trubičku umiestnite do jednej drážky pracoviska z peny. (obrázok c.1)

- odoberanie vzorky výteru z hrdla

4. Odoberte vzorku z hrdla pomocou dodaného tampónu a drevenej špachtli na pritlačenie jazyka:

a/ Otvorte balenie obsahujúce špachtľu a položte ho vedľa seba.

b/ Otvorte balenie obsahujúce tampón a vyberte ho uchopením plastovej rukoväti. Nedotýkajte sa rukami absorpčného bavlneného hrotu tampónu. (obrázok c.2)

c/ Postavte sa pred zrkadlo, nakloňte hlavu dozadu a otvorte ústa čo najširšie. (obrázok c.3)

d/ Na odobranie vzorky jednou rukou pomocou drevenej špachtle zatlačte nadol jazyk a druhou rukou prejdite mäkkým bavlneným tampónom cez hltan, okolo mandlí a cez všetky sčervenené alebo zapálené oblasti (uvula, mäkké podnebie). (obrázok c.4) Samozrejme, môžete požiadať niekoho z vašich blízkych, aby vám pomohol s odoberaním vzorky.

- Vykonanie testu

Po odbere vzorky z hrdla vložte absorpčný bavlnený hrot tampónu do odsávacej trubičky umiestnenej na penovom pracovisku. (obrázok c.5)

6. Najprv otvorte modrú fľašku na kvapkadlo (iba odskrutkujte modrý uzáver a biely uzáver nechajte pevne uzatvorený) obsahujúcu extrakčného roztoku 1, odoberte 6 kvapiek do odsávacej trubičky a zatvorte fľašku. (obrázok c.6)

7. Potom otvorte fľašku so zeleným uzáverom (iba odskrutkujte zelený uzáver a biely uzáver nechajte pevne uzatvorený) extrakčného roztoku 2, odoberte 6 kvapiek do odsávacej trubičky a zatvorte fľašku. (obrázok c.7)

8. Držte tampón za plastovú rukoväť a dôkladne ho točte k stene trubičky (približne 10-krát), aby sa roztok premiešal. Ponechajte tampón vo vnútri trubičky na inkubáciu, minimálne 2 minúty a maximálne 5 minút. (obrázok č. 8).

9. Na konci inkubačnej doby vyberte trubičku z výrezu (tampón a tekutý extrakt sú stále vo vnútri trubičky) a pomocou palca a ukazováka zatlačte stenu trubičky, aby sa pritlačila špička bavlneného tampónu, tak aby sa zozbieralo čo najviac tekutiny (tlačte týmto spôsobom kým vyberáte tampón z trubičky). Tampón zlikvidujte v nádobe na odpad a položte trubičku s extraktom do jedného zárezu penového pracoviska. (obrázok č. 9).

10. Otvorte ochranný hliníkový obal, držte prúžok za modrý koniec a vložte ho do trubičky obsahujúcej extrakty. Nechajte ho vo vnútri trubičky po dobu 5 až 10 minút na dosiahnutie reakcie. (obrázok č. 10).

11. Po 5 až 10 minútach odčítajte výsledok. Nehodnoťte po viac ako 10 minútach.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKU

1/ Pozitívny výsledok:

Na testovacom prúžku sa zobrazia dve (2) červené a fialové čiary. Intenzita farieb čiarok môže byť odlišná. Tento výsledok je pozitívny a znamená, že Strep A sa nachádza vo vzorke z hrdla a že by ste sa mali poradiť s lekárom.

2/ Negatívny výsledok:

V blízkosti modrého konca sa zobrazí iba jedna (1) červená čiara (kontrolná čiara) testovacieho prúžku. Tento výsledok je negatívny a znamená, že Strep A sa buď nenachádza vo vzorke z hrdla alebo vzorka nebola dostatočne koncentrovaná na to, aby bol zistený.

3/ Nepresvedčivý výsledok:

Ak nie je viditeľná červená čiara blízko modrého konca prúžka (kontrolná čiara), test nie je platný a mal by byť opakovaný s novou vzorkou z hrdla.

1. Tento test je určený na diagnostické použitie in vitro. Len na externé použitie. NEPREHĹTAJTE.

2. Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod. test je interpretovateľný iba vtedy, ak sú pokyny starostlivo dodržané. Prísne sledujte požadovaný reakčný čas, kroky odberu vzoriek tampónom a extrakcie.

3. Uchovávajte pri teplote medzi +4 °C a +30 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

4. Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na štítku a na štítku ochranného obalu alebo ak je tento obal poškodený.

5. Nepoužívajte test Streptococcus A opakovane.

6. Uchovávajte mimo dosahu detí.

7. Po použití sa môžu všetky časti zlikvidovať do nádoby na odpadky.

8. Nevhodné pre deti do 2 rokov.

9. Ak sa tekutiny dostanú do kontaktu s očami, pokožkou alebo sliznicou, okamžite dôkladne opláchnite vodou a kontaktujte lekára.

10. Nepožívajte tekutý extrakt a iné časti škatuľky! Ak je už prehltnutý, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a prineste ostatné časti balenia so sebou spolu s návodom na používanie a škatuľkou.

OTÁZKY A ODPOVEDE

- Ako funguje testovací prúžok Streptococcus A?

V prípade infekcií v hrdle príčinou môžu byť β-hemolytické streptokokové baktérie skupiny A. S cieľom liečiť ju nasadením antibiotík, je potrebné ju najprv identifikovať. Vďaka špecifickému extrakčnému procesu na odobratie vzoriek výterov z hrdla, marker streptokokov skupiny A (LPS antigén) môže byť izolovaný a následne identifikovaný použitím špecifických protilátok proti LPS antigénu.

-Kedy sa má test použiť?

Test Streptococcus A sa má vykonať v prípade príznakov streptokokového zápalu hrdla ako ervené/opuchnuté hrdlo alebo mandle, bolesti tela, bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie alebo apatia.

- Môže byť výsledok nesprávny?

Výsledky sú presné, ak sú inštrukcie starostlivo dodržané.

Výsledok však môže byť nesprávny, ak testovací prúžok Streptococcus A sa pred vykonaním testu namočí alebo vzorka z hrdla nie je správne odobratá a pripravená.

- Ako interpretovať test, ak je intenzita farieb čiar iná?

Intenzita farieb čiar nie je dôležitá pre hodnotenie výsledkov testu. Čiary majú byť homogénne a jasne viditeľné. Test sa má považovať za pozitívny bez ohľadu na intenzitu farby testovacej čiary, dokonca aj keď je slabá.

- Aký je účel kontrolnej čiary, ktorá sa nachádza v blízkosti čiary modrého konca prúžku?

Keď sa zobrazí táto čiara, znamená to, že test sa vykonal dobre.

- Ak test odčítam po uplynutí 10 minút, je ešte výsledok vyhodnotiteľný?

Nie. Výsledok má byť odčítaný po 5-10 minútach po pridaní pufrového roztoku, avšak do 10 minút. Nevyhodnocujte test po uplynutí 10 minút!

- Čo mám robiť, ak je výsledok pozitívny?

Pozitívny výsledok znamená, že streptokok skupiny A bol prítomný v vzorke a máte sa poradiť s lekárom. Následne lekár rozhodne o ďalšom kroku.

- Čo mám robiť, ak je výsledok negatívny?

Negatívny výsledok znamená, že buď bolesť hrdla bola vírusového pôvodu alebo že vzorka neobsahovala dostatočne množstvo baktérií Strep A pre detekciu. Ak príznaky pretrvávajú, odporúča sa konzultovať lekára.

- Aká je presnosť Streptococcus A?

Test Streptococcus A je presný. Hodnotiace správy ukazujú všeobecnú zhodu 96,4% s referenčnou metódou. Hoci tento test je spoľahlivý, môžu byť získané falošne pozitívne, alebo falošne negatívne výsledky.

Odporúčanie produktu

Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.