Rýchlotest Gluten Alarm

Rýchlotest Gluten Alarm

Samodiagnostický rýchlotest na detekciu IgA protilátok proti tkanivovej transglutamináze, súvisiacich s celiakiou, z jednej kvapky krvi.

Celiakia je celoživotná autoimunitná choroba postihujúce tenké črevo, ktorá sa môže vyskytnúť u osôb s genetickou dispozíciou. Ochorenie je spôsobené intoleranciou na potraviny obsahujúce glutén (proteínový komplex v pšenici, jačmeni, raži). Podľa odhadov postihuje 1% ľudí na celom svete.

Typické príznaky sú nasledovné:

  • chronická hnačka,

  • bolesti brucha,

  • nadúvanie,

  • schudnutie,

  • anémia,

  • osteoporóza,

  • chronická únava, pomalý rast u detí.

Po diagnostikovaní ochorenia je v súčasnosti jedinou známou účinnou liečbou celoživotná prísna bezlepková diéta.

Prvým krokom skríningu celiakie je vykonanie efektívneho rýchlotestu pomocou krvnej vzorky. Fungovanie testov je založené na meraní protilátok typu IgA proti tkanivovej transglutamináze (tTG).

GLUTEN’ ALARM® je špecifický imunologický rýchlotest na detekciu protilátok IgA proti tTg, pre jeho použitie postačuje kvapka krvi z bruška prsta.

ADC Kód: 4F5CE59E-2BD3-4E02-9F9C-75C6D150AF26
SUKL Kód: P0525A

Všeobecné informácie

Celiakia je celoživotná autoimunitná choroba postihujúce tenké črevo, ktorá sa môže vyskytnúť u osôb s genetickou dispozíciou. Ochorenie je spôsobené intoleranciou na potraviny obsahujúce glutén (proteínový komplex v pšenici, jačmeni, raži). Podľa odhadov postihuje 1% ľudí na celom svete. Typické príznaky sú nasledovné: chronická hnačka, bolesti brucha, nadúvanie, schudnutie, anémia, osteoporóza, chronická únava, pomalý rast u detí. Po diagnostikovaní ochorenia je v súčasnosti jedinou známou účinnou liečbou celoživotná prísna bezlepková diéta. Prvým krokom skríningu celiakie je vykonanie efek- tívneho rýchlotestu pomocou krvnej vzorky. Fungovanie testov je založené na meraní protilátok typu IgA proti tkanivovej transglutamináze (tTG). GLUTEN’ ALARM® je špecifický imunologický rýchlotest na detekciu protilátok IgA proti tTg, pre jeho použitie postačuje kvapka krvi z bruška prsta.

INFORMÁCIE

Krabica obsahuje pomôcky potrebné na vykonanie testu, ako:

1 ks zapečatené hliníkové vrecúško, v ňom:

• 1 ks testovacia kazeta

• 1 ks plastová pipeta

• 1 ks vysúšacie vrecko

1 ks sterilná lanceta na odber krvi

1 ks fľaštička s kvapkadlom, ktorá obsahuje 1 ml pufrového roztoku

1 ks alkoholová utierka

1 ks návod na použitie

POZOR: Hliníkové vrecúško otvorte iba vtedy, ak ste všetko pripravil na vykonanie testu! Vysúšacie vrecko nie je súčasťou testovacieho postupu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre úspešné vykonanie testu je potrebné vhodné prostredie. Obsah krabice umiestnite na čistý, suchý a rovný povrch, napríklad na stôl, a postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Umyte si ruky mydlom a opláchnite čistou vodou! Použite čistý uterák!

2. Roztrhnite ochranný obal (pri záreze) a vyberte z neho test a pipetu, potom vyhoďte hliníkové, ako aj a vysúšacie vrecko!

3. Pripravte lancetu: držte ju opatrne v rukách, aby ste ani náhodou nestlačil aktivačný gombík! Otočte vrchnákom lancety o štvrť otáčky tak, aby ste pocítil oddelenia vrchnáka od lancety. Potom pokračujte v krútení (2-3 otáčky), ale neťahajte, len otáčajte. Po odstránení vrchnák vyhoďte. (obrázok c.1-2)

4. Očistite niektoré bruško prsta alkoholovým tampónom. Prst ľahkým tlakom masírujte smerom k jeho brušku, aby sa prekrvil.

5. Silno pritlačte lancetu, spôsobom uvedeným na obrázku, k očistenému brušku prsta. (obrázok č.3) Stlačte aktivačné tlačítko. (obrázok č.3)

6. Špička lancety sa okamžite po pichnutí automaticky a bezpečne vráti do východiskovej polohy. Lancetu nepoužívajte opakovane!

7. Vytvorenie kvapki krvi podporte masírovaním bruška pichnutého prsta. (obrázok č.4)

8. Pridržte pipetu ku kvapki krvi, stlačte koniec pipety a pomalým uvolnením nasajte krv až po označenie/čiarku vo vnútri pipety. Nestláčajte medzitým znovu koniec pipety! Ak krv nedosiahne označenie, znovu pomasírujte bruško prsta, aby ste získal ešte málo vzorky. Snažte sa, ako sa len dá, zabrániť vzniku vzduchovej bublinky. (obrázok č.5)

9. Vzorku krvi naneste stlačením pipety do okrúhleho okienka testovacej kazety spôsobom, ako je uvedené na obrázku. (obrázok č.6)

10. Počkajte, až sa krv absorbuje z okienka. (30-40 sekúnd). Potom odstráňte modrý uzáver fľaše s obsahom pufrového roztoku (biely uzáver nechajte neporušený), držte ju vo zvislej polohe a pomaly v intervale 2-3 sekúnd nakvapkajte presne 4 kvapky pufrového roztoku do testovacieho okienka (obrázok č. 7). Testovaciu kazetu nechajte vo vodorovnej polohe, nepohybujte ňou.

11. Výsledok odčítajte v rozpätí 15 až 20 minút. Nevyhodnocujte test do 15 minút a po 20 minútach!

VYHODNOTENIE VÝSLEDKU

Farebná intenzita pásikov, ktoré sa objavia, neovplyvňuje výsledok!

1. Negatívny výsledok

Na kontrolnej ploche sa objaví iba jedna čiarka, pod označením C. Tento výsledok znamená, že nie je možné detegovať v krvi protilátky IgA proti tTg.

2. Pozitívny výsledok

Čiarka, ktorá sa objaví pod označením T môže byť výraznejšia a silnejšia, než čiarka pod označením C. Tento výsledok znamená, že vzorka krvi obsahuje protilátky IgA proti tTg. V prípade pozitívneho výsledku vyhľadajte svojho lekára!

3. Neplatný výsledok

Považuje sa za neplatný výsledok, ak na kontrolnej ploche sa neobjaví ani jedna čiarka, aleo ak je viditeľná farebná čiarka iba pod označením T. V tomto prípade je test nevyhodnotiteľný, doporučuje sa opakovanie vyšetrenia novým rýchlotes-tom GLUTEN’ ALARM®.

1. Tento test sa považuje za in vitro používaný diagnostický nástroj. Neprehĺtajte žiadne z jeho komponentov!

2. Pred použitím testu si pozorne prečítajte pokyny uvedené v návode na použitie. Test poskytuje spoľahlivý výsledok iba vtedy, ak budú presne dodržané všetky pokyny. Dôsledne dodržujte určené množstvo krvi a pufrového roztoku, ako aj časy na odčítanie.

3. Test sa uchováva pri teplote od +4 C° do +30 C°. V žiadnom prípade nezmrazujte!

4. Nepoužívajte výrobok, ak doba použiteľnosti, ktorá je uvedená na obale vypršala, alebo ak vnútorné ochranné balenie je poškodené.

5. Test je vhodný na jednorázové použitie, opätovne ho nepoužívajte!

6. Uchovávajte mimo dosahu detí!

7. Po použití môžu byť všetky časti testu vyhodené medzi komunálny odpad.

8. Nepoužívajte u detí do dvoch rokov!

OTÁZKY A ODPOVEDE

- Ako funguje test GLUTEN’ ALARM®?

V prípade celiakie sa v organizme produkujú špecifi cké protilátky typu IgA proti tTg. Rýchlotest GLUTEN’ ALARM® zisťuje ich prítomnosť, takýmto spôsobom potvrdzuje celiakiu. Citlivosť testu GLUTEN’ ALARM®je 10 U/ml.

- Kedy môže byť tento test vykonaný?

Citlivosť na lepok sa odporúča testovať pri prvých príznakoch celiakie, respektíve v prípade rodinnej anamnézy. Toto ochorenie sa vyskytuje u jedincov s dedičnou genetickou predispozíciou. Pre správny výsledok musí byť test vykonaný pri normálnom stravovacom režime (nie, ak už dodržujete bezlepkovú diétu!)

- Môže byť výsledok nesprávny?

Zobrazené výsledky sú spoľahlivé, ak boli všetky body v tejto príručke prísne dodržané. Môžete však dostať nesprávny výsledok, ak bola skúšobná kazeta pred použitím vystavená vlhkosti alebo ak je množstvo krvnej vzorky nízke. Pomocou označenia na plastovej pipete z balenia môžete kontrolovať množstvo odobratej krvnej vzorky.

- Ako sa má vyhodnotiť test?

Farba a intenzita farby nemá vplyv na vyhodnotenie testu. Pásiky musia byť iba jasno viditeľné a homogénne. Ak sú oba pásiky- hoci iba slabo- viditeľné, test sa musí vyhodnotiť ako pozitívny.

- Čo označuje pásik pod označením C?

Pásik, ktorý sa objaví pod označením C (Control) označuje iba správne fungovanie testovacej kazety.

- Ak test odčítam po uplynutí 20 minút, je ešte výsledok vyhodnotiteľný?

Nie. Výsledok má byť odčítaný po 15 minútach po pridaní pufrového roztoku, avšak do 20 minút. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minút!

- Čo mám robiť, ak je test pozitívny?

Ak je výsledok pozitívny, znamená to, že v krvnej vzorke sú prítomné protilátky typu IgA proti tTg. V takomto prípade konzultujte so svojím lekárom, informujte ho o výsledku, môže Vám navrhnúť ďalšie vyšetrenia.

- Čo mám robiť, ak je výsledok negatívny?

Ak je výsledok negatívny, znamená to, že v krvnej vzorke nie sú prítomé protilátky typu IgA proti tTg. V niektorých extrémnych prípadoch môže nedostatok IgA poskytnúť falošný negatívny výsledok, takže ak príznaky pretrvávajú, odporúča sa, aby ste sa poradili so svojím lekárom.

- Do akej miery je spoľahlivý test GLUTEN ALARM®?

Na základe prieskumov je presnosť rýchlotestu viac ako 97%, čo zodpovedá presnosti klinických vyšetrení. Hoci je test spoľahlivý, môze sa vyskytnúť falošne negatívny alebo falošne pozitívny výsledok.

Odporúčanie produktu

Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.