Rýchlotest CRP

Samodiagnostický test na detekciu C-reaktívneho proteínu zo vzorky plnej krvi.

Rýchlotest CRP

C-reaktívny proteín (CRP) je nešpecifi cký marker, ktorý sa tvorí najmä v pečeni a pomáha pri stanovení bakteriálnej infekcie a iných zápalových ochorení.

Aké sú výhody rýchlotestu CRP (C-REAKTÍVNY PROTEÍN) ?

 • Jednoduché a rýchle použitie
 • Okamžité výsledky z plnej krvi
 • Test môže vykonať ktokoľvek a to jednoducho u seba doma
 • Spoľahlivá presnosť až 97%
 • Výsledok už za 5 minút

Skontrolujte si doma, pohodlne hladinu CRP a tým rýchlo zistíte, či existuje nejaký druh zápalu alebo bakteriálnej infekcie v tele! Majte na pamäti, že čím skôr odhalíte možný zápal alebo chorobu, tým pravdepodobnejšie sa vyhnete závažným komplikáciám.

ADC Kód: 60CC52EF-296B-40F4-A69D-D0DB1F079A5E
SUKL Kód: P97280

Čo je to CRP?

C-reaktívny proteín (CRP) je nešpecifický marker, ktorý sa tvorí najmä v pečeni a pomáha pri stanovení bakteriálnej infekcie a iných zápalových ochorení. CRP je veľmi citlivý a rýchlo sa objavujúci indikátor, ktorý môže byť veľmi užitočný pri rozhodovaní o antibiotickej liečbe. V závislosti od koncentrácie CRP sa v kontrolnom okienku objavia rôzne čiarky umožňujúce semikvantitatívne vyhodnotenie výsledkov testu.

Ako funguje CRP test?

Ak je CRP prítomný vo vzorke dôjde k interakcii s anti CRP protilátkami, ako aj s CRP antigénom, ktorý je prítomný v teste, vďaka čomu sa tvoria rôzne čiaročky umožňujúce semikvantitatívne meranie koncentrácie CRP vo vzorke krvi.

U zdravých jedincov je koncentrácia CRP nižšia ako 8 mg/l, no v prípade ťažkej infekcie alebo zápalového procesu môže vystúpiť až nad 100 mg/l. Stredné hodnoty, medzi 8 – 100 mg/l, sú typické pre vírusové alebo bakteriálne infekcie, ktoré sa ľahko prekonajú vhodnou liečbou stanovenou lekárom.

Kedy je možné vykonať tento test?

CRP test sa má vykonať v prípade symptómov akútnej infekcie, ako sú zimnica, horúčka, bolesti hlavy alebo slabosť. Test môže byť uskutočnený kedykoľvek počas dňa, nie však u jedincov mladších ako 6 rokov.

Všeobecne, o CRP


CRP (C-reaktívny proteín)je proteín produkovaný v pečeni, ktorý sa viaže na povrch molekúl mikroorganizmov, baktérií, plesní, parazitov. Meranie CRP je dobre známa metóda pre kontrolu zápalových reakcií.

Normálna koncentrácia CRP je nižšia ako 8 mg / l v krvi. Na začiatku zápalového procesu sa začne zvyšovať počas 6-48 hodín koncentrácia CRP v krvi. Tento nárast bol pozorovaný predtým ako sa objavili klinické príznaky zvýšenie rýchlosti sedimentácie. Koncentrácia CRP v krvi je veľmi citlivý ukazovateľ miery zápalu. Pri zápaloch rôzneho druhu dochádza k zvýšenej hodnote CRP.

Každý jedinec, má geneticky podmienenú základnú hodnotu CRP, ktorá v zdravom stave ukazuje veľmi malé výkyvy, takže zvýšené hodnoty CRP sú takmer vždy spojené s niektorými patologickými zmenami.

Zvýšená koncentrácia (8-100 mg / l) je u akútnych ochorení, ako je napr. miestne bakteriálne infekcie, vírusové ochorenia, reumatizmus a infarkt.
Aj po jednoduchých operačných zákrokoch môže nastať krátkodobé pooperačné zvýšenie koncentrácie CRP.

Hodnoty nad 100 mg / l odhaľujú vysokú zápalovú činnosť ako je napríklad sepsa, závažné infekcie a metastázy rakoviny. Hodnota nad 300 mg / l je extrémne vysoká a môže indikovať, potenciálne život ohrozujúci stav.

 

Prečo by ste mali skontrolovať hladinu CRP?


Je ako citlivý indikátor zápalu a bakteriálnej infekcie v tele.
Podľa niektorých štúdií hladina CRP môže indikovať stav pokročilej rakoviny.
Zvýšená hladina CRP by mala byť považovaná za dôležitý rizikový faktor aterosklerózy, infarktu myokardu, ochorenia periférnych ciev a ischemickej mŕtvice.


Aké sú výhody rýchleho testu CRP?

 • jednoduché a rýchle použitie,
 • okamžité výsledky, z kvapky krvi,
 • diskrétne, doma sa môže otestovať ktokoľvek
 • spoľahlivý, 98% presnosť
 • výsledky do 5 minút

 

Mnoho výskumov sa vykonávalo po celom svete o rôznych úrovniach CRP a ich vzťahu k ochoreniam.
Podľa Dr Kristine Allin "Bez ohľadu na vek pacienta, veľkosti nádoru, stavu lymfatických uzlín, prítomnosť metastáz, závislosti na estrogéne, hladina CRP predpovedá mieru prežitia, a to aj ak sa to považuje, že je spôsobený bakteriálnou infekciou." Podľa nej je hladina CRP ako ukazovateľ priebehu ochorenia a jej závažnosti.

Pri poznaní úrovne CRP, lekári majú možnosť zmeny liečebného plánu, a tým zlepšiť mieru prežitia (Zdroj: sciencedaily.com)
Ďalší výskum tiež ukázal, že čím vyššia je hladina CRP v krvi pacienta, tým väčšia je pravdepodobnosť, že človek je liečený na depresiu alebo berie sedatíva. Scientific American odborný časopis vydal už pred dvoma rokmi výsledky, ktoré ukázali na vzťahy medzi zápalom a psychickými poruchami. (Zdroj: origo)


Ďalšie štúdie preukázali úlohu CRP pri predpovedaní prežitia: v prípade mnohopočetného myelómu, melanómu, lymfómu, u pacientov s rakovinou vaječníkov, obličiek, pankreasu a gastrointestinálnej rakovine. Rutinné meranie CRP poskytuje jednoduché, lacné a cenné informácie pre liečbu.Hladina CRP u niekoľkých vybraných chorobách:


Horné dýchacie cesty: zápal priedušiek, chrípka a infekcie horných dýchacích ciest, najčastejšie sa vyskytujúce v spodnom rozsahu hodnôt infekcií. V tejto oblasti určenie hladiny CRP často umožňuje oddeliť vírusovú od bakteriálnej infekcie. Vysoká hodnota CRP 25 mg/l naznačuje bakteriálnu infekciu (napr. zápal pľúc ), nižšia hladina CRP možnosť vírusovej infekcie.


Meningitída ( bakteriálny zápal mozgových blán ): cca. pri prekročení medznej hranice CRP

20 mg/l, sa môže rozhodovať o tom, že meningitída je bakteriálneho alebo vírusového pôvodu. V prípade mladých ľudí a dospelých je medzná hranica modifikovaná na 50 mg / l.


Zápalové ochorenie čriev: pomocou hladiny CRP sa môže rozhodnúť či ide o zápalové ochorenie organického pôvodu, alebo ochorenie dráždivého čreva (IBS).


Reumatoidná artritída: u pacientov s reumatoidnou artritídou je vysoká hodnota (až do 200 mg / l) CRP merateľná podľa priebehu ochorenia.


Kardiovaskulárne ochorenia: pri akútnom infarkte myokardu v dôsledku bunkovej smrti je možné merať zvýšenú hladinu CRP. Veľkosť zvýšenej hladiny závisí na stupni poškodenia buniek. Zvýšená základná hladina CRP predpovedá riziko vzniku ischemickej choroby srdca a cievnej mozgovej príhody.


Infekcia počas tehotenstva a jej komplikácie: v tehotenstve sa základná hodnota CRP všeobecne zvyšuje, na konci tehotenstva môže dosiahnuť hodnoty vyššie ako 10 mg / l. To odkazuje na infekčné komplikácie po pôrode, ak sa hodnoty CRP po pôrode neznížia.. Počas tehotenstva, zvýšená hladina CRP väčšia ako medzná hodnota môže znamenať nárast infekcie v maternici, alebo predčasné prasknutie membrány.
 

Základná úroveň zdravého CRP: Pri interpretácii hladiny CRP sa musia brať do úvahy, vlastnosti osoby, ktoré môžu ovplyvniť základnú hodnotu CRP. Tieto faktory stoja za pozornosť:
Vek: hladina u detí je zvyčajne nižšia ako u dospelých.
Fajčenie: hladina CRP u zdravých dospelých je desaťkrát vyššia.
Výživa: závažné metabolické poruchy môžu mať vplyv na hodnotu CRP.
Fyzická námaha:
v prípade fyzickej námahy, v závislosti od fyzickej zdatnosti sa môže zvýšiť hladina CRP.
Tehotenstvo: hodnota hladiny CRP stále stúpa v priebehu tehotenstva, ktorá pri pôrode môže stúpnuť až na 20 mg / l.
Liečba: antibiotiká alebo steroidy majú vplyv na hladinu CRP.

OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje materiál potrebný na uskutočnenie testu:

1 zalepené hliníkové vrecko, obsahujúce:

 • testovaciu kazetu,
 • 1 plastovú pipetu a 1 vrecko s vysušovadlom
 • 1  sterilná lanceta na odber krvi
 • 1  fľaštička s kvapkadlom s 3 ml tlmivého roztoku
 • 1 ks dezinfekčná vlhčená utierka s alkoholom
 • 1  návod na použitie.

UPOZORNENIE:  Ochranné vrecko otvorte len vtedy, ak ste pripravený vykonať test. Vrecko s vysušovadlom nie je určené na použitie, nemá sa otvárať. 

Návod na použitie
Postup:

1. Umyte si ruky mydlom a opláchnite ich čistou vodou.
2. Roztrhnite ochranné vrecko (v záreze), vyberte z neho len kazetu a pipetu. Zlikvidujte vrecko s vysušovadlom.
3. Odskrutkujte fľaštičku s kvapkadlom obsahuúcu tlmivý roztok.
4. Zatlačte malý oranžový kolík úplne do vnútra lancety až kým nebudete počuť kliknutie, ktoré signalizuje, že pomôcka sa aktivovala. (Obr. 1)
5. Odstráňte oranžový kolík otočením vľavo alebo vpravo. (Obr. 2)
6. Očistite si bruško ukazováka alebo prostredníka alkoholovou utierkou. Premasírujte koniec prsta zo spodu nahor, aby sa bruško naplnilo krvou.
7. Pevne zatlačte koniec lancety o časť prsta, ktorá je očistená alkoholom, aby sa dosiahol dostatočný kontakt. Stlačte spúšťacie tlačidlo. (Obr. 3)
8. Hrot ihly sa po pichnutí automaticky a bezpečne vtiahne späť.
9. Premasírujte si konček prsta, do ktorého ste pichli, aby ste získali kvapku krvi. (Obr. 4)
10. Priložte pipetu bez stlačenia baničky ku kvapke krvi. Krv sa presunie do pipety vďaka vzlínavosti po čiarku vyznačenú na pipete. Ak krv nedosiahla označenú čiarku, prst si môžete znova premasírovať, až kým nebudete mať dostatok vzorky. Pokiaľ je to možné, zabráňte vzniku bubliniek. (Obr. 5)
11. Kvapkajte vzorku krvi stlačením baničky na pipete do otvorenej fľaštičky s kvapkadlom  (Obr. 6). Stlačte baničku 2 až 3-krát a presvedčte sa o tom, či sa celá odobratá vzorka krvi dostala do tlmivého roztoku. Potom fľaštičku zaskrutkujte a poriadne premiešajte.
12. Odlomte hrot fľaštičky s kvapkadlom (Obr. 7) a nakvapkajte 4 kvapky rozpustenej vzorky krvi do testovacieho okienka na kazete (Obr. 8).
13. Po uplynutí 5 minút vyhodnoťte test.  nevyhodnocujte po viac ako 10 minútach.

Vyhodnotenie Výsledku

Výsledky testu sa vyhodnocujú na základe intenzity farby 3 čiarok, ktoré sa môžu objaviť v kontrolnom okienku.
 

1. Hladina CRP nižšia ako 8 mg/l V kontrolnom okienku  sa objavia len dve čiarky (pod značkou T (test) sa čiarka neobjaví). Tento výsledok znamená, že nie je prítomná infekcia ani zápal.
2. Hladina CRP medzi 8mg/l až 40mg/l V kontrolnom okienku  sa objavia 3 sfarbené čiaročky, ale intenzita čiaročky pod značkou T je slabšia ako intenzita ostatných 2 čiaročiek. Tento výsledok znamená, že ide o vírusovú infekciu. Poraďte sa so svojim lekárom.
3. Hladina CRP medzi 40mg/l až 100mg/l V kontrolnom okienku  sa objavia 3 sfarbené čiaročky a ich intenzita je viacmenej rovnaká. Tento výsledok znamená, že ide o bakteriálnu infekciu. Musíte navštíviť svojho lekára.
4. Hladina CRP vyššia ako 100 mg/l V kontrolnom okienku  sa objavia 3 sfarbené čiaročky, ale intenzita čiaročiek pod značkou T a C je silnejšia ako intenzita strednej čiaročky. V prípade veľmi vysokej hladiny CRP sa sa stredná čiaročka dokonca nemusí objaviť. Tento výsledok znamená, že ide o ťažkú bakteriálnu infekciu. Urýchlene musíte navštíviť svojho lekára.
5. neplatný výsledok Ak sa pod značkou C (kontrola) neobjaví čiaročka, v tomto prípade nie je možné vyhodnotiť test, čo sa musí považovať za neplatný výsledok, napriek tomu, že pod značkou T a/alebo v strede sa objavili sfarbené čiaročky. V takom prípade odporúčame zopakovať test použitím nového testu.

Upozornenie! Meranie CRP nie je náhradou za lekársku prehliadku len spôsob, ako podporiť diagnózu.

 • 1. Tento test je určený výlučne na in vitro diagnostické použitie. NEPREHĹTAJTE.
 • 2. Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte pokyny. test je možné vyhodnotiť len v prípade, ak sa pozorne dodržiavajú pokyny. Prísne dodržiavajte určené množstvo kvapiek krvi a tlmivého roztoku, ako aj čas na vyhodnotenie.
 • 3. Test skladujte pri teplote +4°C až +30°C. Nezamrazujte.
 • 4. Nepoužívajte test po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale a na ochrannom vrecku, alebo ak je toto vrecko poškodené.
 • 5. CRP - test je určený na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane.
 • 6. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
 • 7. Po použití môžu byť všetky časti zlikvidované v rámci domáceho odpadu.

Ako funguje CRP test?

Ak je CRP prítomný vo vzorke dôjde k interakcii s anti CRP protilátkami, ako aj s CRP antigénom, ktorý je prítomný v teste, vďaka čomu sa tvoria rôzne čiaročky umožňujúce semikvantitatívne meranie koncentrácie CRP vo vzorke krvi.
 
Kedy je možné vykonať tento test?

CRP test sa má vykonať v prípade symptómov akútnej infekcie, ako sú zimnica, horúčka, bolesti hlavy alebo slabosť. Test môže byť uskutočnený kedykoľvek počas dňa.

Môže byť výsledok testu nesprávny?

Výsledky sú presné pokiaľ sa pozorne dodržiavajú pokyny. Výsledok však môže byť nesprávny, ak test pred vykonaním testu navlhne alebo ak množstvo krvi v testovacej vzorke nebolo postačujúce. Plastová pipeta priložená v škatuli umožňuje overiť, že je objem odobratej krvi správny a je správne pridaný do fľaštičky s tlmivým roztokom.

Ako vyhodnotiť test, ak je farba a intenzita čiarok odlišná?

Intenzita farby čiarok je pre vyhodnotenie výsledku dôležitá. Preto si pozrite obrázky a inštrukcie v časti „Vyhodnotenie výsledku“.

Čo znamená čiarka, ktorá sa objaví pod značkou C (kontrola)?

Ak sa objaví táto čiarka, znamená to len to, že bol test vykonaný správne.

Ak vyhodnotím výsledok po 10 minútach, bude výsledok spoľahlivý?

Nie. Výsledok sa má vyhodnotiť do 10 minút. Výsledok je spoľahlivý do 10 minút, ale najlepšie je vyhodnotiť ho po 5 minútach od pridania vzorky do testovacieho okienka kazety.

Čo mám urobiť, ak je výsledok pozitívny?

Výsledok je pozitívny, keď je hladina CRP vyššia ako 8 mg/l. Pozrite si vyhodnotenie výsledku a čím skôr navštívte lekára, nakoľko je možné, že urýchlene potrebujete antibiotickú liečbu.

Čo mám urobiť, ak je výsledok negatívny?

Výsledok je negatívny, keď je hladina CRP je nižši ako 8 mg/l. Tento výsledok znamená, že nejde ani o bakteriálnu ani vírusovú infekciu. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach navštívte lekára.

Aká je presnosť testu?

CRP test je veľmi presný a v praxi ho zdravotnícki pracovníci (nemocnice, laboratóriá…) používajú už viac ako 10 rokov. Hodnotiace správy poukazujú na celkovú zhodu s referenčnými metódami minimálne 98%. Napriek tomu, že tento test je veľmi spoľahlivý, môžeme získať aj falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky. 

Odporúčanie produktu

Zápcha, hnačka, nadúvanie, bolesti brucha?
Rýchlotest Helicobacter Pylori
Pribúdanie na váhe, pocit únavy, depresia?
Rýchlotest Štítna žľaza
Rôzne príznaky? Máte podozrenie na uštipnutie kliešťom?
Rýchlotest Lymská choroba
Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.