Rýchlotest Alergia

Samodiagnostický test na detekciu alergénov v plnej krvi

Rýchlotest Alergia

Aké sú výhody Rýchlotestu Alergia?

 • Jednoduché a rýchle použitie

 • Okamžité výsledky z plnej krvi

 • Test môže vykonať ktokoľvek a to jednoducho u seba doma

 • Spoľahlivá presnosť až 97%

 • Výsledok už za 10 minút

Kýchate, svrbia Vás oči, tečie Vám z nosa, či máte vyrážky? Neviete, či Vaše zdravotné problémy spôsobuje alergia, infekcia alebo nejaký vírus? Získajte okamžitú odpoveď pomocou Testu Alergia! Nezabudnite, že čím skôr sa dozviete o prípadných anomáliách, tým skôr môžete odstrániť nepríjemné príznaky!

​Test sa dá zaobstarať v lekárňach, prosíme Vás, aby ste hľadali na nižšie uvedený kód:

ADC Kód: 72AF99F4-9BCA-4BE4-9CCD-8529DDF542AB
SUKL Kód: P94673

Test Alergia podrobnejšie

Ako funguje Test Alergia?

Jedinci s alergickou citlivosťou na rôzne látky, ako je napr. peľ, srsť zvierat, či perie, prípadne niektoré potraviny, majú abnormálne vysoké hladiny protilátok IgE (Imunoglobulín E). S Testom Alergia môžete posúdiť hladinu IgE
v krvi a detekovať akúkoľvek alergickú precitlivenosť.

Aké sú výhody Rýchlotestu Alergia?

 • Jednoduché a rýchle použitie

 • Okamžité výsledky len z jedinej kvapky krvi

 • Test môže vykonať ktokoľvek a to jednoducho u seba doma

 • Spoľahlivá presnosť až 97%

 • Výsledok už za 10 minút

Kýchate, svrbia Vás oči, tečie Vám z nosa, či máte vyrážky? Neviete, či Vaše zdravotné problémy spôsobuje alergia, infekcia alebo nejaký vírus? Získajte okamžitú odpoveď pomocou Testu Alergia! Nezabudnite, že čím skôr sa dozviete o prípadných anomáliách, tým skôr môžete odstrániť nepríjemné príznaky!

Test Alergia si môžete zakúpiť na našej internetovej stránke, v lekárňach alebo v bioobchodoch.

Aké môžu byť symptómy alergie?

 • Kýchanie, dráždivý suchý kašeľ

 • Pocit škrabania v hrdle

 • Svrbenie podnebia

 • Svrbiaci nos, svrbiace oči

 • Slzenie očí, zápaly očných spojoviek

 • Zapchaný nos, tečenie z nosa

 • Vyrážky, žihľavka, červené fľaky na pleti

 • Vznik edému (opuchy medzi tkanivami), vznik opuchov

Komu odporúčame vykonať Test Alergia?

 • každému, kto na sebe spozoruje vyššie uvedené symptómy, kto má opakujúce sa ťažkosti a chce zistiť, či ich spôsobuje alergia, vírus alebo infekcia

 • každému, kto žije v blízkosti zvierat a má vyššie uvedené ťažkosti (napr. psa, mačky, atď.)

 • každému, u koho sa v dospelosti prvýkrát prejavili tieto príznaky

 • každému u koho sa po konzumácii niektorých potravín vytvorí edém, či opuch

 • úroveň IgE sa oplatí skontrolovať aj vtedy, ak sa už vo Vašej rodine vyskytlo alergické ochorenie, keďže sklon
  k alergii môže byť dedičný

Všeobecné informácie o alergie

Jedinci s alergickou citlivosťou na rôzne látky, ako je napr. peľ, srsť zvierat, či perie, prípadne niektoré potraviny, majú abnormálne vysoké hladiny protilátok IgE (Imunoglobulín E). Táto citlivosť sa môže vytvoriť v rôznych obdobiach života a môže sa týkať rovnako detí, ako aj dospievajúcich a dospelých. Hlavnými príznakmi alergie
sú začervenanie kože, vyrážky, slzenie, kýchanie alebo edém. Tieto príznaky si možno ľahko pomýliť s príznakmi vírusových a bakteriálnych infekcií, ako sú chrípka, prechladnutie a bolesť hrdla spôsobená baktériami. Preto
je dôležité skontrolovať, či v takýchto prípadoch nie je hladina IgE abnormálne vysoká alebo je sklon k alergii dedičný. Ak úroveň IgE prekročí priemernú hodnotu, lekár môže vyhľadávať konkrétne látky, ktoré spôsobujú alergické prejavy a môže pacientovi určiť osobitnú liečbu.

S Alergia-totálne IgE testom môžete posúdiť hladinu IgE v krvi a detekovať akúkoľvek alergickú precitlivenosť.

Čo obsahuje Test Alergia?

Balenie obsahuje materiál potrebný na uskutočnenie testu:Rýchlotest Alergia obsah balenia

1 ks zalepené hliníkové vrecko, obsahujúce:

 • 1 testovaciu kazetu

 • 1 plastovú pipetu

 • 1 vrecko s vysušovadlom

Balenie obsahuje ešte:

 • 1 ks sterilná lanceta na odber krvi

 • 1 ks ampulka s 1 ml tlmivého roztoku

 • 1 ks dezinfekčná vlhčená utierka s alkoholom

 • 1 ks návod na použitie

Rýchlotest Alergia má kvalifikáciu CE!

Upozornenie: Ochranné vrecko otvorte len vtedy, ak ste pripravený vykonať test. Vrecko s vysušovadlom nie je určené na použitie, nemá sa otvárať.

Postup

 1. Umyte si ruky mydlom a opláchnite ich čistou vodou.

 2. Roztrhnite ochranné vrecko (v záreze), vyberte z neho len kazetu a pipetu.

 3. Zatlačte malý oranžový kolík úplne do vnútra lancety až kým nebudete počuť kliknutie, ktoré signalizuje, že pomôcka sa aktivovala.

 4. Odstráňte oranžový kolík otočením vľavo alebo vpravo.

 5. Vyčistite si bruško ukazováka alebo prostredníka alkoholovou utierkou. Premasírujte koniec prsta zo spodu nahor nadol, aby sa bruško naplnilo krvou.

 6. Pevne zatlačte koniec lancety o časť prsta, ktorá je očistená alkoholom, aby sa dosiahol dobrý kontakt. Stlačte spúšťacie tlačidlo.

 7. Hrot ihly sa po pichnutí automaticky a bezpečne vtiahne späť.

 8. Premasírujte si konček, do ktorého ste pichli, aby ste získali kvapku krvi.

 9. Priložte pipetu bez stlačenia baničky ku kvapke krvi. Krv sa presunie do pipety vďaka vzlínavosti po čiarku vyznačenú na pipete. Ak krv nedosiahla označenú čiarku, prst si môžete znova premasírovať, až kým nebudete mať dostatok vzorky. Pokiaľ je to možné, zabráňte vzniku bubliniek.

 10. Kvapkajte vzorku krvi stlačením baničky na pipete do testovacieho okienka na kazete podľa obrázku.

 11. Počkajte, kým sa krv absorbuje z testovacieho okienka a nakvapkajte 4-5 kvapiek z ampulky s tlmivým roztokom.

 12. Po uplynutí 10 minút vyhodnoťte test. Nevyhodnocujte po viac ako 15 minútach.

Vyhodnotenie výsledku

Intenzita farby čiary nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku.

1. Negatívny výsledokRýchlotest Alergia negatítny výsledok

V kontrolnom okienku sa objaví len jedna čiarka pod značkou C. Tento výsledok znamená, že hladina protilátok IgE je normálna a nie je prítomná žiadna alergická citlivosť.

2. Pozitívny výsledokRýchlotest Alergia pozitívny výsledok

V kontrolnom okienku sa pod značkami T (test) a C (kontrola) objavia dve čiarky. Intenzita T čiarky môže byť menšia ako intenzita čiarky C. Tento výsledok znamená, že hladina protilátok IgE v krvi je vyššia ako je norma a mali by ste navštíviť lekára.

3. Neplatný výsledokRýchlotest Alergia neplatný výsledok 1

V kontrolnom okienku sa nezobrazí žiadna čiarka alebo je sfarbená iba čiarka pod značkou T (test) bez čiarky v okienku C (kontrola). V tomto prípade nie je možné vyhodnotiť test, čo sa musí považovať za neplatný výsledok a odporúčame Vám zopakovať test použitím nového testu a čerstvej vzorky krvi.Rýchlotest Alergia neplatný výsledok 2

Kýchate, svrbia Vás oči, tečie Vám z nosa, či máte vyrážky? Neviete, či Vaše zdravotné problémy spôsobuje alergia, infekcia alebo nejaký vírus? Získajte okamžitú odpoveď pomocou Testu Alergia! Nezabudnite, že čím skôr sa dozviete o prípadných anomáliách, tým skôr môžete odstrániť nepríjemné príznaky!

 • Tento test je výlučne určený na in vitro diagnostické použitie. NEPREHĹTAJTE.

 • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte pokyny. Test je možné vyhodnotiť len v prípade, ak sa pozorne dodržiavajú pokyny. Prísne dodržiavajte určené množstvo krvi a tlmivého roztoku ako aj čas na vyhodnotenie.

 • Test skladujte pri teplote +4°C – +30°C. Nezamrazujte.

 • Nepoužívajte test po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale a na ochrannom vrecku, alebo ak je toto vrecko poškodené.

 • Test je určený na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane.

 • Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

 • Po použití môžu byť všetky časti zlikvidované v rámci domáceho odpadu.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako funguje tento test?

Protilátky IgE sa tvoria v tele pri reakcii na prítomnosť jedného alebo viacerých alergénov, ktoré pravdepodobne spôsobujú viac-menej závažné komplikácie u osôb vystavených alergénnym látkam. Alergia-totálne IgE testom sa špecificky zisťujú protilátky IgE a stanovuje sa to, či je ich hladina vyššia ako je priemer.

Kedy sa môže tento test vykonať?

Alergia-totálne IgE testom sa má vykonávať v prípade príznakov, ktoré môžu byť spojené s alergiou, ako sú napr. vyrážky a začervenanie kože, slzenie očí alebo opakované kýchanie v prítomnosti dymu alebo pri kontakte
so zvieratami (pes, mačka a pod.) alebo vznik opuchu po konzumácii určitého jedla. Test sa môže vykonať kedykoľvek, ale nie u osôb mladších ako 6 rokov, pretože test citlivosti bol upravený pre populáciu starších osôb ako 6 rokov.

Môže byť výsledok testu nesprávny?

Výsledky sú presné pokiaľ sa pozorne dodržiavajú pokyny. Výsledok však môže byť nesprávny, ak test pred vykonaním testu navlhne alebo ak množstvo krvi v testovacej vzorke nebolo postačujúce, výsledok môže byť nesprávny. Plastová pipeta priložená v škatuli umožňuje overiť, že je objem odobratej krvi správny.

Ako vyhodnotiť test, ak je farba a intenzita čiarok odlišná?

Farba a intenzita čiarok nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku. Čiarky majú byť len rovnorodé a jasne viditeľné. Test sa má považovať za pozitívny bez ohľadu na to, aká je intenzita farby čiarky testu.

Čo znamená čiarka, ktorá sa objaví pod značkou C (kontrola)?

Ak sa objaví táto čiarka, znamená to len, že sa test vykonal správne.

Ak vyhodnotím výsledok po 15 minútach, bude výsledok spoľahlivý?

Nie. Výsledok sa má vyhodnotiť po uplynutí 10 minút od pridania tlmivého roztoku. Výsledok je spoľahlivý do 15 minút.

Čo mám urobiť, ak je výsledok pozitívny?

Ak je výsledok pozitívny, znamená to, že hladina protilátok IgE (imunoglobulín E) je vyššia ako je norma a že sa musíte porozprávať s lekárom a ukázať mu výsledok testu. Lekár sa potom rozhodne, či sa vykoná ďalšia analýza alebo vám odporučí poradiť sa s alergológom.

Čo mám urobiť, ak je výsledok negatívny?

Ak je výsledok negatívny, znamená to, že hladina protilátok IgE (imunoglobulín E) v krvi je normálna. V princípe neexistuje žiadne riziko alergickej citlivosti. Ak však príznaky pretrvávajú, odporúča sa, aby ste sa poradili
so svojím lekárom.

Aká je presnosť testu?

Test Alergia-totálne IgE je veľmi presný a v praxi ho zdravotnícki pracovníci (nemocnice, laboratóriá…) používajú už viac ako 10 rokov. Hodnotiace správy poukazujú na celkovú zhodu s referenčnými metódami minimálne 97 %.

Odkedy sa môže používať Test Alergia?

Test Alergia-totálne IgE sa môže používať od veku 6 rokov.

Odporúčanie produktu

Rôzne príznaky? Máte podozrenie na uštipnutie kliešťom?
Rýchlotest Lymská choroba
Ustatosť, bledosť, nechutenstvo?
Rýchlotest Železo
Pribúdanie na váhe, pocit únavy, depresia?
Rýchlotest Štítna žľaza
Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.