Rýchlotest Prostata PSA

Samodiagnostický test na detekciu prostatického špecifického antigénu z krvi

Rýchlotest Prostata PSA

Ktoré sú výhody Testu Prostata PSA?

 • Jednoduché a rýchle použitie

 • Okamžité výsledky z plnej krvi

 • Test je možné vyhodnotiť za 10 minút

 • Test môžete vykonať v pohodlí svojho domova

 • Spoľahlivý výsledok (88%)

Testujte svoj zdravotný stav pravidelne, negatívny výsledok Vás upokojí, že je všetko v poriadku a prípadný pozitívny výsledok môže odhaliť možné poruchy alebo ochorenia. Čím skôr začnete svoj problém liečiť, tým skôr zmiernite nepríjemné symptómy. Nezabudnite, že včasné odhalenie znamená aj skoršie uzdravenie.

Test sa dá zaobstarať v lekárňach, prosíme Vás, aby ste hľadali na nižšie uvedený kód:

ADC Kód: A5D4775E-600D-4AE0-A8F8-210997EE5320
SUKL Kód: P94677

Čo je vlastne PSA?

Prostatický špecifický antigén (PSA) je proteín vylučovaný spermiami v prostate. Jeho úlohou je udržať výlučky semien v tekutej forme. Určitá časť tejto bielkoviny je prítomná aj v krvi. Z hladiny PSA v krvi možno odhadnúť fyziologický stav prostaty.

Prečo je dôležitá pravidelná kontrola hladiny PSA?

Hladina vyššia ako je normálna hladina môže signalizovať zväčšovanie prostaty (hypertrofiu). Zväčšovanie môže byť nezhubné dôsledkom zápalu prostaty (prostatitídy) alebo zhubné v prípade adenokarcinómu. PSA test by mal vykonať aspoň raz ročne každý muž vo veku nad 50 rokov. Včasné odhalenie problémov prostaty výrazne zvyšuje šance na uzdravenie.

Ktoré sú výhody Testu Prostata PSA?

 • Jednoduché a rýchle použitie

 • Okamžité výsledky len z jedinej kvapky krvi

 • Test je možné vyhodnotiť za 10 minút

 • Test môžete vykonať v pohodlí svojho domova

 • Spoľahlivý výsledok (88%)

Kedy odporúčame Rýchlotest Prostata PSA?

 • aspoň ročne mužom nad 50 rokov

 • pri častom, ťažkom a bolestivom močení

 • tým, ktorí už mali v rodine prípad rakoviny prostaty

PSA test prostaty slúži na stanovenie vysokej hladiny PSA v krvi (nad 4 ng/ml), ktorá je dôkazom nezhubného alebo zhubného zväčšovania prostaty.

Testujte svoj zdravotný stav pravidelne, negatívny výsledok Vás upokojí, že je všetko v poriadku
a prípadný pozitívny výsledok môže odhaliť možné poruchy alebo ochorenia. Čím skôr začnete svoj problém liečiť, tým skôr zmiernite nepríjemné symptómy. Nezabudnite, že včasné odhalenie znamená aj skoršie uzdravenie.

Rýchlotest Prostata PSA si môžete zakúpiť na našej internetovej stránke, v lekárňach alebo v bioobchodoch.

O prostate

Prostata (predstojnica) produkuje prostatický špecifický antigén (PSA). Táto žľaza, nachádzajúca sa v brušnej dutine pod močovým mechúrom, obklopuje úvodnú časť močovej rúry a zohráva dôležitú úlohu v tvorbe spermií. Zmena hladiny prostatického špecifického antigénu poskytuje dôležité informácie o fyziologickom stave prostaty. Hladiny nad normou môžu signalizovať patologické (abnormálne) zmeny (nezhubné zväčšovanie, zápal prostaty, nádorové zmeny, atď.). PSA test by mal vykonať aspoň raz ročne každý muž vo veku nad 50 rokov. Včasné odhalenie problémov prostaty výrazne zvyšuje šance na uzdravenie. Na testovanie je postačujúca jediná kvapka krvi odobratá z bruška prsta.

Čo obsahuje Test Prostata PSA?

Balenie obsahuje materiál potrebný na uskutočnenie testu:Rýchlotest Prostata PSA obsah balenia

1 ks zalepené hliníkové vrecko, obsahujúce:

 • 1 testovaciu kazetu

 • 1 plastovú pipetu

 • 1 vrecko s vysušovadlom

Balenie obsahuje ešte:

 • 1 ks sterilná lanceta na odber krvi

 • 1 ks ampulka s 1 ml tlmivého roztoku

 • 1 ks dezinfekčná vlhčená utierka s alkoholom

 • 1 ks návod na použitie

Upozornenie: Ochranné vrecko otvorte len vtedy, ak ste pripravený vykonať test. Vrecko s vysušovadlom
nie je určené na použitie, nemá sa otvárať.

Rýchlotest Prostata PSA má kvalifikáciu CE!

Postup

1. Umyte si ruky mydlom a opláchnite ich čistou vodou.

2. Roztrhnite ochranné vrecko (v záreze), vyberte z neho len kazetu a pipetu.

3. Zatlačte malý oranžový kolík úplne do vnútra lancety až kým nebudete počuť kliknutie, ktoré signalizuje, že pomôcka sa aktivovala.

4. Odstráňte oranžový kolík otočením vľavo alebo vpravo.

5. Vyčistite si bruško ukazováka alebo prostredníka alkoholovou utierkou. Premasírujte koniec prsta zo spodu nahor nadol, aby sa bruško naplnilo krvou.

6. Pevne zatlačte koniec lancety o časť prsta, ktorá je očistená alkoholom, aby sa dosiahol dobrý kontakt. Stlačte spúšťacie tlačidlo.

7. Hrot ihly sa po pichnutí automaticky a bezpečne vtiahne späť.

8. Premasírujte si konček, do ktorého ste pichli, aby ste získali kvapku krvi.

9. Priložte pipetu bez stlačenia baničky ku kvapke krvi. Krv sa presunie do pipety vďaka vzlínavosti po čiarku vyznačenú na pipete. Ak krv nedosiahla označenú čiarku, prst si môžete znova premasírovať, až kým nebudete mať dostatok vzorky. Pokiaľ je to možné, zabráňte vzniku bubliniek.

10. Kvapkajte vzorku krvi stlačením baničky na pipete do testovacieho okienka na kazete podľa obrázku.

11. Počkajte, kým sa krv absorbuje z testovacieho okienka a nakvapkajte 4-5 kvapiek z ampulky s tlmivým roztokom.

12. Po uplynutí 10 minút vyhodnoťte test. Nevyhodnocujte po viac ako 15 minútach.

Vyhodnotenie výsledku

Intenzita farby čiary nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku.

1. Pozitívny výsledokRýchlotest Prostata PSA pozitívny výsledok

V kontrolnom okienku sa pod značkou T (test) a C (kontrola) objavia dve čiarky. Intenzita T čiarky môže byť menšia ako intenzita čiarky C. Tento výsledok znamená, že hladina prostatického špecifického antigénu je vyššia ako norma. Musíte navštíviť lekára.

2. Negatívny výsledokRýchlotest Prostata PSA negatívny výsledok

V kontrolnom okienku sa objaví len jedna čiarka pod značkou C. Tento výsledok znamená, že hladina prostatického špecifického antigénu je normálna.

3. Neplatný výsledokRýchlotest Prostata PSA neplatný výsledok 1

V kontrolnom okienku sa neobjaví žiadna čiarka alebo je sfarbená iba čiarka pod značkou T. V tomto prípade nie je možné vyhodnotiť test čo sa musí považovať za neplatný výsledok a odporúčame Vám zopakovať test novým testom a čerstvou vzorkou krvi.

Rýchlotest Prostata PSA neplatný výsledok 2

Testujte svoj zdravotný stav pravidelne, negatívny výsledok Vás upokojí, že je všetko v poriadku a prípadný pozitívny výsledok môže odhaliť možné poruchy alebo ochorenia. Čím skôr začnete svoj problém liečiť, tým skôr zmiernite nepríjemné symptómy. Nezabudnite, že včasné odhalenie znamená aj skoršie uzdravenie.

 • Tento test je výlučne určený na in vitro diagnostické použitie.

 • NEPREHĹTAJTE.

 • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte pokyny. Test je možné vyhodnotiť len v prípade, ak sa pozorne dodržiavajú pokyny. Prísne dodržiavajte určené množstvo krvi a tlmivého roztoku ako aj čas na vyhodnotenie.

 • Test skladujte pri teplote +4°C – +30°C. Nezamrazujte.

 • Nepoužívajte test po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale a na ochrannom vrecku, alebo ak je toto vrecko poškodené.

 • Test je určený na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane.

 • Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

 • Po použití môžu byť všetky časti zlikvidované v rámci domáceho odpadu.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako funguje tento test?

Prostatický špecifický antigén (PSA) je proteín vylučovaný spermiami v prostate. Určitá časť tejto bielkoviny je prítomná aj v krvi. Z hladiny PSA v krvi možno odhadnúť fyziologický stav prostaty. Hladina vyššia ako je normálna hladina môže signalizovať zväčšovanie prostaty (hypertrofiu). Zväčšovanie môže byť nezhubné dôsledkom zápalu prostaty (prostatitídy) alebo zhubné v prípade adenokarcinómu.

Skríning patologických zmien prostaty je určený pre mužov vo veku nad 50 rokov a vykonáva sa do veku 75 rokov.

PSA test prostaty slúži na stanovenie vysokej hladiny PSA v krvi (nad 4 ng/ml), ktorá je dôkazom nezhubného alebo zhubného zväčšovania prostaty.

Kedy sa má tento test vykonať?

Test Prostata PSA možno použiť kedykoľvek počas dňa. V nasledujúcich prípadoch však odporúčame počkať, pred vykonaním testu, do uvedenej doby, aby sa zabránilo falošne pozitívnym výsledkom:

Čakacia doba:

Bicyklovanie/ergometria 24 hodín

Ejakulácia 24 hodín

Masáž prostaty 2-3 dni

Rektálne ultrazvukové vyšetrenie 2-3 dni

Cytoskopia 1 týždeň

Transuretrálna resekcia/biopsia prostaty 4-6 týždňov

Môže byť výsledok testu nesprávny?

Výsledky sú presné pokiaľ sa pozorne dodržiavajú pokyny. Výsledok však môže byť nesprávny, ak test pred vykonaním testu navlhne alebo ak množstvo krvi v testovacej vzorke nebolo postačujúce, výsledok môže byť nesprávny. Plastová pipeta priložená v škatuli umožňuje overiť, že je objem odobratej krvi správny.

Ako vyhodnotiť test, ak je farba a intenzita čiarok odlišná?

Farba a intenzita čiarok nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku. Čiarky majú byť len rovnorodé a jasne viditeľné. Test sa má považovať za pozitívny bez ohľadu na to, aká je intenzita farby čiarky testu.

Čo znamená čiarka, ktorá sa objaví pod značkou C (kontrola)?

Ak sa objaví táto čiarka, znamená to len, že sa test vykonal správne.

Ak vyhodnotím výsledok po 15 minútach, bude výsledok spoľahlivý?

Nie. Výsledok sa má vyhodnotiť po uplynutí 10 minút od pridania tlmivého roztoku. Výsledok je spoľahlivý do 15 minút.

Čo mám urobiť, ak je výsledok pozitívny?

Keď je výsledok pozitívny, znamená to, že hladina PSA v krvi je vyššia ako je normálna (4 ng/ml) a že sa musíte porozprávať s lekárom a ukázať mu výsledok testu.

Čo mám urobiť, ak je výsledok negatívny?

Keď je výsledok negatívny, znamená to, že hladina PSA v krvi je nižšia ako 4 ng/ml. Ak máte 50-75 rokov alebo ak mal niekto z Vašich príbuzných rakovinu prostaty, odporúčame Vám testovať sa aspoň raz ročne.

Aká je presnosť testu?

Test Prostata PSA je veľmi presný a v praxi ho zdravotnícki pracovníci (nemocnice, laboratóriá…) používajú už viac ako 10 rokov. Hodnotiace správy poukazujú na celkovú zhodu s referenčnými metódami minimálne 88%.

Odporúčanie produktu

Rôzne príznaky? Máte podozrenie na uštipnutie kliešťom?
Rýchlotest Lymská choroba
Zápcha, hnačka, nadúvanie, bolesti brucha?
Rýchlotest Helicobacter Pylori
Pribúdanie na váhe, pocit únavy, depresia?
Rýchlotest Tráviaca sústava (3in1)
Copyright 2015 Vitamin Station Slovakia, s.r.o. All rights reserved.